Prejsť na obsah
Ateliér Vojteková /Kalesný

doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD.

foto FK

Po ukončení štúdia na SF SVŠT, odbor architektúra pôsobil v rokoch 1975 – 1987 na ŠPUO Bratislava a v rokoch 1987 – 1990 na ŠPTÚ Bratislava. Od roku 1990 má vlastný architektonický ateliér František Kalesný AA SKA – Suad  studio. Na ÚKAIS FA STU v Bratislave pôsobí od roku 2000 ako pedagóg, prednáša a vedie architektonické ateliéry. Autorsky spolupracoval s J. Chovancom na návrhoch viacerých architektonických súťaží: Knižnica Rézu Páhlavího v Teheráne, návrh Centrum Bratislava a návrh Novostavby SND v Bratislave. Ako tvorivý architekt je autorom niekoľkých obchodných domov a ďalších stavieb (Prior Prešov, Združený obchodný dom Ružinov, Prior Svit, Interiér Divadla Andreja Bagara v Nitre, Rezidencia veľvyslanca SR v Bukurešti, Rekonštrukcia kostola E. a. v. Pezinok – Griňava, Bytový dom Drotárska, Centrum Ambarela Nitra, Vila Steyer, Vila Csipak). Je nositeľom Ceny Zväzu slovenských architektov z roku 1985. Od roku 2008 pôsobí vo funkcii docenta v odbore Architektúra a Urbanizmus na Ústave konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb.

frantisek.kalesny@stuba.sk

Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.

foto EV

Svoju profesionálnu kariéru začala na Stavoprojekte Bratislava ako projektantka, neskôr pôsobila ako autorizovaná architektka. Na Fakulte architektúry STU pôsobí od roku 2000. Je autorkou štyridsiatich architektonických štúdií, má realizovaných desať autorských diel, zúčastnila sa viacerých architektonických súťaží, z toho dvoch s ocenením. Na pôde ÚKAIS FA STU sa venuje oblasti ľahkých konštrukcií, konkrétne materiálu sklo vo všetkých jeho polohách v rámci konštrukcií budovy. Je autorkou vysokoškolskej učebnice „Presklené átriá – typológia, mikroklíma, konštrukcie“. V súčasnosti sa venuje transparentnej architektúre ako takej a transparentnosti v architektúre ako pojmu z hľadiska filozofie, materiálov a konceptu architektúry. V ateliéroch sa zameriava na výškové budovy a architektonické objekty, ktoré doplňujú chýbajúce mestské štruktúry, kde okrem návrhu konštrukcie kladie dôraz aj na návrh fasády budovy a architektonický detail. Vedecký výskum prezentuje na konferenciách v rámci Slovenska a Európy (Praha, Ostrava, Leuven, Miláno). Spolu s doktorandmi je od roku 2015 autorkou pravidelnej rubriky „Detail v architektúre“ v časopise Eurostav. Od roku 2006 sa každoročne podieľa na príprave národného kola medzinárodnej študentskej súťaže Isover Multi Comfort Student Contest.

eva.vojtekova@stuba.sk

Interní spolupracovníci:

Ing. arch. Beata Polomová, PhD.

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok, FA STU Bratislava

Externí spolupracovníci:

doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.

Katedra architektúry, SvF STU Bratislava

doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD.

Katedra stavebnej mechaniky, SvF STU Bratislava

doc. Ing. Peter Roško, PhD.

Institut für Hochbau, Baudynamik und Gebäudetechnik, Technische Universität Wien