Prejsť na obsah
Ateliér Vojteková /Rolenčíková

doc. Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.

foto EV

Svoju profesionálnu kariéru začala na Stavoprojekte Bratislava ako projektantka, neskôr pôsobila ako autorizovaná architektka. Na Fakulte architektúry STU pôsobí od roku 2000. Je autorkou štyridsiatich architektonických štúdií, má realizovaných desať autorských diel, zúčastnila sa viacerých architektonických súťaží, z toho dvoch s ocenením. Na pôde ÚKAIS FA STU sa venuje oblasti ľahkých konštrukcií, konkrétne materiálu sklo vo všetkých jeho polohách v rámci konštrukcií budovy. Je autorkou vysokoškolskej učebnice „Presklené átriá – typológia, mikroklíma, konštrukcie“. V súčasnosti sa venuje transparentnej architektúre ako takej a transparentnosti v architektúre ako pojmu z hľadiska filozofie, materiálov a konceptu architektúry. V ateliéroch sa zameriava na výškové budovy a architektonické objekty, ktoré doplňujú chýbajúce mestské štruktúry, kde okrem návrhu konštrukcie kladie dôraz aj na návrh fasády budovy a architektonický detail. Vedecký výskum prezentuje na konferenciách v rámci Slovenska a Európy (Praha, Ostrava, Leuven, Miláno). Od roku 2006 sa každoročne podieľa na príprave národného kola medzinárodnej študentskej súťaže Isover Multi Comfort Student Contest.

eva.vojtekova@stuba.sk

Ing. arch. Gabriela Rolenčíková

foto gr

Štúdium na FA STU ukončila v roku 2013. Nasledujúce tri roky pôsobila čiastočne na ÚKAIS, zároveň bola architektom v praxi. Od roku 2017 bola súčasťou atelieru RB ARCHITECTS, kde  pracovala na viacerych rozsiahlych ocenených projektoch. V rokoch 2015 - 2019 bola spolu s Evou Vojtekovou autorkou pravidelnej rubriky „Detail v architektúre“ pre časopis Eurostav. Od roku 2019 má založený vlastný atelier a pracuje ako autorizovaný architekt. Zároveň od roku 2021 opätovne pôsobí na UKAIS ako vedúci vertikálneho atelieru a vyučujúci staviteľstva.

 

qrolencikova@stuba.sk

 

Interní spolupracovníci:

doc. Ing. Peter Roško, PhD. 

Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb

 

Externí spolupracovníci:

doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.

Katedra architektúry, SvF STU Bratislava

 

doc. Ing. Oľga Ivánková, PhD.

Katedra stavebnej mechaniky, SvF STU Bratislava