Prejsť na obsah
Ateliér Kosnáč /Majcher /Selcová

Vedúci vertikálneho ateliéru

Ing. arch. Pavel Kosnáč

Od roku 1985 vedie svoj vlastný architektonicky ateliér www.kosi.sk. Autorizovaný architekt, ktorý ma bohaté skúsenosti s projektovaním stavieb doma a v zahraničí. Popri svojej práci pôsobí ako pedagóg na Fakulte architektúry.

 Koncepcia vertikálneho ateliéru

Chcem ho postaviť ako osobnostný (majstrovský) ateliér, ktorý bude zameraný na nové spôsoby premýšľania o konceptoch tvorby a architektúry, podložených vlastnými realizáciami doma i v zahraničí (rezorty na Bali, Borneu, Srí Lanke, domy vo Viedni, Prahe).

  • Tímovou prácou medzi študentmi sa budem snažiť o priblíženie sa praxi aj tým, že zadania budú atraktívne a budú postavené na konkrétnych a reálnych podkladoch.
  • Zadania ateliérovej tvorby v jednotlivých ateliéroch chcem obsahovo prepojiť s konzultáciou profesistov z praxe a tým zvýšiť úroveň ateliérovej tvorby.
  • Organizovaním workshopov a exkurzií, návštevou známych ateliérov a architektov z praxe chcem zvýšiť motiváciu študentov ku kreativite myslenia.

Výber z portfólia :

  

  

  

  


Ing.arch. Stanislav Majcher, PhD.

Pedagóg a architekt. Na fakulte sa venuje oblasti zdravotníckych budov. Špecializuje sa na výučbu zahraničných študentov. Ma skúsenosti z práce v architektonických ateliérov na Slovensku aj v zahraničí. Popri pedagogickej činnosti pôsobí súčasne v architektonickej praxi, kde pracuje spolu s kolegom Marekom Jablonským.

viacej v profile na katedrovej stránke

Výber z portfólia   :