Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dovoľujeme si informovať vás o možnosti získať štipendium DBU v Nemeckej spolkovej republike pre absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia. Toto štipendium poskytuje Nemecká nadácia pre životné prostredie - Deutsche Stiftung für Umwelt (DBU) a je určené pre všetkých absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia na univerzitách a vysokých školách v SR s akýmkoľvek zameraním. Jediným obmedzením je zameranie/špecializácia študenta, resp. jeho záujem o environmentálne problémy (prírodné, technické, spoločenské vedy, medicína, ekonomika....).

Štipendium umožní záujemcom zo SR 6-12 mesačný pobyt v Nemecku a to vo firme, výskumnom ústave, na univerzite podľa vlastného uváženia.

Toto štipendium predstavuje pre absolventov Vašej fakulty reálnu šancu získať jedinečné a neoceniteľné pracovné skúsenosti v zahraničí a tým zvýšiť ich uplatniteľnosť na trhu práce v SR.

Zaujímavou je i výška štipendia, ktorá je aktuálne 1250 EUR/mesačne. 

V prílohe Vám posielam informáciu, ktorú môžete nájsť aj na stránkach http://dbu.de/2600.html  

Online prihlášky je možné podávať od 1.5.2019 do 31.7.2019.  Nástup na stáž je od 1.2.2020. 

Prihlášku môžu poslať i študenti, ktorí ukončia Mgr., Ing. štúdium najneskôr do 31.7.2019 a všetci absolventi z posledných troch rokov. 

V súčasnosti som zástupcom DBU pre SR. Nakoľko je o tomto štipendiu málo informácií medzi samotnými študentmi a doktorandmi,  rád by som aj touto formou dostal infomácie o štipendiu DBU do širšieho povedomia predovšetkým študentov posledného ročníka Mgr./Ing. štúdia, resp. do povedomia doktorandov a absolventov Vašej fakulty.  

Dňa 5.3.2019 o 13,00 hod. sa bude konať na Prírodovedeckej fakulte UK (Ilkovičova 6, Mlynská dolina, BA) v miestnosti CPS+ krátky workshop o týchto štipendiách. Budú tu i bývalí štipendisti DBU, ktorí radi zodpovedia na všetky otázky. Záujemcovia sú srdečne pozvaní, vstup je voľný.

Rád odpoviem na všetky otázky, týkajúce sa tohto štipendia nielen emailom, ale i telefonicky, či osobne.
S prianím pekného dňa,
Martin Labuda

RNDr. Martin LABUDA, PhD.
zástupca DBU pre Slovensko
martin.labuda@uniba.sk +421 2 60296589

dbu