Prejsť na obsah
Študentské súťaže

Green District

Zaujímavé výsledky sme v minulosti dosahovali v súťaži Český soběstační dům, aktuálne zadanie sa týka okrsku Green District (fáza 10 a 11 v rámci projektu Nová Valcha pri Plzni) - udržateľnosť je tu riešená na úrovni súboru bytových a rodinných domov, ťažiskom zadania je "smart" riešenie okrsku, účelné využitie fotovoltiky na budovách a nakladanie s vodou zlepšujúce mikroklímu (kvalitný architektonický koncept považujme za samozrejmosť). Otvorená je možnosť neskoršej spolupráce pri realizácii projektu.

CSD generel