Prejsť na obsah
Študentské súťaže

ZAPOJTE SA DO 17. ROČNÍKA ŠTUDENTSKEJ ARCHITEKTONICKEJ SÚŤAŽE


VPLYV PROGRESÍVNYCH TECHNOLÓGIÍ NA TVORBU ARCHITEKTONICKÝCH DIEL

Čo treba spraviť:
- prihlásiť sa na email: maria.budiakova@stuba.sk

- podklady vám budú následne zaslané

Aký architektonický návrh môžete využiť:
- ľubovoľný architektonický návrh zo svojho štúdia alebo si môžete navrhnúť   nový – stačí len koncepčný návrh

Súťaž je zameraná na:
- progresívne technológie v architektúre, inovácie a aplikácie,
- schopnosť využiť prostriedky progresívnych technológií na tvorbu, architektonického konceptu,
- prejav invenčnosti vyvolaný inšpiráciou technológií, kvalitou energokonceptu.

Súťažné práce sa odovzdávajú online 3.6. 2020 do 11:00 hod.

Prezentácia víťazných súťažných prác prebehne online dňa 8.6. 2020