Prejsť na obsah
Študentské súťaže

Výsledky súťaže s komentármi poroty nájdete na našom webe či na FB súťaže...

Témou tohto ročníka súťaže Active House Award bolo bývanie budúcnosti. Súťaž vyhlásili spoločnosti VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. a VELUX Česká republika, s.r.o.

Európsky stavebný fond starne a každý šiesty Európan (podľa štúdie Healthy Home Barometer) hovorí o tom, že býva v nezdravom vnútornom prostredí. Práve preto nastal správny čas, aby sme sa zamysleli nad tým, ako budeme v Európe v budúcnosti bývať. Bude naším snom individuálne bývanie vo svojich vlastných domoch, alebo sa súčasní mileniáli a ďalšie generácie priklonia ku komunitnému bývaniu? Alebo budeme bývať úplne inak? Budú témou budúcnosti skôr novostavby alebo rekonštrukcie už existujúcich budov? Ako si s týmito otázkami poradia študenti vysokých škôl – to sa dozvieme počas tohto ročníka súťaže Active House Award 2018. Víziou súťaže je priniesť nový pohľad na architektúru bývania budúcnosti tak, aby mala pozitívny vplyv na fyzickú aj psychickú pohodu ľudí.

Predmet súťaže

Predmetom súťaže je navrhnúť koncept stavby určenej pre bývanie tak, aby priniesla nový pohľad na problematiku bývania a fungovala v súlade s princípmi aktívneho domu. Ten je určený kvalitou vnútorného prostredia, pozitívnym prístupom k životnému prostrediu a energetickou efektivitou. Budúcnosť zdravých domov si vyžaduje zmenu myslenia v otázke ich navrhovania a stavby. Navrhovanie by malo prejsť od riešenia jednotlivých aspektov k uceleniu pohľadu na stavbu.

Porota bude primárne hodnotiť celkové urbanistické, architektonické a dizajnové riešenie budovy; dosiahnutie štandardov aktívneho domu a zabezpečenie dostatku denného svetla.

Pre študentov je pripravená aj finančná odmena: 1. cena je 1800€, medzi ocenených sa rozdelí celkovo 2400€.

Priebeh súťaže

Študenti sa môžu registrovať najneskôr do 19. októbra 2018 tu. Súťažné práce je potrebné odovzdať najneskôr 30. novembra 2018, pričom 4. decembra zasadne odborná porota. Dňa 10. decembra 2018 sa uskutoční slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže. Počas súťažného obdobia budú organizované webináre, na ktoré dostanú pozvánku prihlásení študenti prostredníctvom e-mailu.

Tu sa o súťaži dozviete viac: 
E-mail: AHAward@velux.com
Oficiálna stránka: www.activehouseaward.velux.com
Výsledky, Facebook: www.facebook.com/ActiveHouseAward/
Inšpirácie:  www.activehouse.info/active-house-cases/

Termíny:
19. február 2018 – vyhlásenie súťaže
19. október 2018 – finálny termín pre registrácie do súťaže
30. november 2018 – finálny termín pre odovzdanie projektov
4. december 2018 – zasadnutie súťažnej poroty
10. december 2018 – slávnostné vyhlásenie výsledkov