Prejsť na obsah
Študentské súťaže

Súťažný cyklus sa začal 4. júna 2019 a prihlasovať sa je možné do 25. februára 2020.

Oceňujú sa inovatívne projekty, odvážne nápady a výnimočné koncepty architektúry a dizajnu. Ocenenie povzbudzuje architektov, projektantov, inžinierov a investorov, aby vo svojej práci prekonali konvenčné poňatie udržateľnej výstavby a zladili ekonomické, ekologické i sociálne záujmy.  

Celkom budú rozdelené 2 milióny USD v piatich regiónoch (Severná Amerika, Latinská Amerika, Európa, stredovýchodná Afrika a pacifická Ázia) v dvoch kategóriách:

 

Hlavná kategória: projekty udržateľnej výstavby a inovatívnych konštrukcií a pokrokového dizajnu z architektúry, inžinierstva, urbanizmu,  materiálov a stavebných technológií a súvisiacich odvetví. Nie je limit pre vek autora, prihlásiť sa môžu aj pracovné tímy. Realizácia projektu nesmela začať pred 1. januárom 2019.

 

Kategória budúcej generácie: koncept vizionárskeho dizajnu a odvážnych nápadov vrátane dizajnových štúdií a výskumnej práce. Autori nesmú byť starší ako 30 rokov (dátum narodenia po 4. júni 1988). Študenti a mladí profesionáli sú vítaní v hlavnej kategórii s projektmi inovatívnych konštrukcií a dizajnu.

Viac:

https://www.lafargeholcim-foundation.org/

https://www.lafargeholcim-foundation.org/awards/6th-cycle

https://www.lafargeholcim-foundation.org/awards

https://www.lafargeholcim-foundation.org/awards/6th-cycle/PrizesAndSchedule     

https://www.lafargeholcim-foundation.org/media/news/awards/call-for-exemplary-construction-projects-visionary-design-concep

 

Nadácia LafargeHolcim

LafargeHolcim Nadácia pre udržateľnú výstavbu (predtým známa ako Holcim nadácia pre udržateľnú výstavbu) bola založená v roku 2003 s cieľom zvýšiť povedomie o významnej úlohe architektúry, inžinierstva, urbanizmu a výstavby pri dosahovaní udržateľnej budúcnosti. V roku 2015 sa zlúčili firmy Lafarge a Holcim a názov nadácie sa zmenil na LafargeHolcim Nadácia pre udržateľnú výstavbu. Dnes je Nadácia vnímaná ako jeden z kľúčových hráčov pri rozvoji udržateľnej výstavby na svete.

Nadácia LafargeHolcim vyberá a podporuje také prístupy a riešenia, ktoré zahŕňajú nielen architektonickú dokonalosť ale zvyšujú aj kvalitu života.

Podporuje globálne, národné a regionálne projekty jednak v rozvojových ako aj v rozvinutých krajinách. Iniciuje medzinárodnú a medziodborovú spoluprácu zameranú na komplexné riešenia udržateľnej výstavby.

Zapája budúce generácie do vývoja riešení týchto náročných výziev a ich uplatnenia v dlhodobom horizonte.