Prejsť na obsah
Študentské súťaže

Vytvořili jste ve školním roce urbanistický projekt, který stojí za to? Chcete se poměřit se studenty z dalších univerzit a nechat posoudit váš projekt praktikujícími urbanisty? Neváhejte, 20. února končí první výzva pro podání přihlášek projektů ze zimního semestru. Přihlášky jsou ke stažení na http://www.gis.cvut.cz a vyplněné je můžete odevzdat na FA ČVUT v kanceláři 615, případně zaslat sken či fotografii na liskoma3@fa.cvut.cz.

Do soutěže lze přihlásit projekty semestrální, ročníkové i bakalářské, zapsané jako urbanistický projekt v akademickém roce 2019/2020. Nelze přihlásit magisterské diplomní projekty.

Protože sbíráme projekty již po pětadvacáté, měníme nejen název, ale také systém odevzdávání projektů, které se budou letos poprvé odevzdávat pouze elektronicky. Odkaz vám bude zaslán na základě vaší přihlášky nejpozději začátkem dubna.Pro tento krok bude třeba připravit portfolio připravené pro tisk na A3 (formát PDF, max. 15 stran, 300 dpi). Minimální rozsah práce: Schéma návrhu, resp. principů řešení vč. analytické části, příslušné situace, prostorová dokumentace (perspektivy, axonometrie).

Pro více informací sledujte profil O nejlepší urbanistický projekt.