Prejsť na obsah
Študijné oddelenie

Pokyny k ubytovaniu pre akademický rok 2021/2022

Podmienky ubytovania študentov v LS 2020/2021

Rada ubytovaných študentov na internáte Nikosa Belojanisa
Rada ubytovaných studentov na internáte Nikosa Belojanisa (RUŠ NB) sa stará o veci spojené s bývaním na internáte ako ubytovanie počas školskeho roka, komunikuje s vedením SD ohľadom požiadavok študentov a podobne. E-mail RUŠ NB je:  ruskanb@gmail.com

Študentské domovy STU v Bratislave

Kritériá pre ubytovanie študentov na STU v Bratislave

Dodatok k jednotným kritériám STU pre prideľovanie ubytovania študentom dennej formy štúdia na FAD STU v Bratislave na akademický rok 2020/2021