Prejsť na obsah
Študijné oddelenie

Inštrukcie k podávaniu žiadostí pre pridelenie ubytovania a k rezerváciám  izieb pre nastupujúcich prvákov na bakalárske študijné programy v AR 2019/2020

Pokyny k ubytovaniu pre akademický rok 2019/2020

Rada ubytovaných študentov na internáte Nikosa Belojanisa
Rada ubytovaných studentov na internáte Nikosa Belojanisa (RUŠ NB) sa stará o veci spojené s bývaním na internáte ako ubytovanie počas školskeho roka, komunikuje s vedením SD ohľadom požiadavok študentov a podobne. E-mail RUŠ NB je:  ruskanb@gmail.com

Študentské domovy STU v Bratislave

Kritériá pre ubytovanie študentov na STU v Bratislave

Ďalšie informácie k ubytovaniu študentov

Dodatok k jednotným kritériám STU pre prideľovanie ubytovania študentom dennej formy štúdia na FA STU v Bratislave na akademický rok 2020/2021