Prejsť na obsah
Študentské súťaže

Aktualizácia 15. 11. 2018: 
Dňa 22. novembra 2018 bude prvé online školenie pre študentskú súťaž ISOVER Multi-Comfort Student Contest 2019 - začne o 11:00 hod. Jeho účelom je predstaviť tohtoročnú úlohu študentom, ktorí sa zúčastňujú súťaže. Prezentujúci: Demetrio Scopelliti, poradca námestníka primátora pre mestské plánovanie v meste Miláno, a Maria Antonella Bruzzese, viceprezidentka a členka Rady pre mestské plánovanie, okres 3, Miláno. Online školenie vám umožní na jednej strane lepšie pochopiť váš projekt a na druhej strane vám poskytne usmernenia pre tvorbu vášho návrhu. Je to príležitosť, aby ste sa s riešeným problémom viac oboznámili a aby ste miestnym odborníkom položili otázky, ktoré vás zaujímajú.  
Ak sa chcete zúčastniť tohto online školenia, zaregistrujte svoj tím na webe Multi Comfort Student Contest.

Aktualizácia 8. 11. 2018: 
V zadaní mal jeden obrázok nesprávne severku - v jeho verzii na webe súťaže je chyba už upravená. Nájdete tam aj dokument zhŕňajúci poznatky z "Teachers´ day"...
Už ste sa zaregistrovali? Ak nie (a chcete sa súťaže zúčastniť), učiňte tak, prosím...
 

 

Miláno čelí novým výzvam, novej etape vývoja. Do roku 2030 v ňom bude viac ako 12 000 ľudí starších ako 85 rokov, viac ako 50 000 bude predstavovať mladú populáciu vo veku od 19 do 34 rokov. Plán #milano2030 hľadá inkluzívny rast pre všetkých a všade. K jeho napĺňaniu má prispieť aj tento ročník študentskej súťaže ISOVER.

Rozvoj mesta musí byť zameraný v centrum aj na periféria, musí byť udržateľný a zameraný na zlepšenie kvality života všetkých ľudí žijúcich v Miláne. Do roku 2030 mesto Miláno očakáva, že toto mesto bude strediskom pre globálnu sieť spájajúcu ľudí a miesta prostredníctvom nových platforiem, priťahuje ľudí, ktorí hľadajú osobné, profesionálne a sociálne príležitosti, je ohľaduplné voči životnému prostrediu a podporuje  udržateľný rozvoj v procese kontinuálnej regenerácie.

Úlohou 15. ročníka medzinárodnej študentskej súťaže Multi-Comfort Student Contest, vypísanej spoločnosťou Saint-Gobain v úzkej spolupráci s mestom Miláno, je oživenie a urbánna obnova okolia stanice metra Crescenzago v súlade s víziou #milano2030. Od účastníkov sa vyžaduje, aby vytvorili víziu budúceho udržateľného rozvoja oblasti Crescenzago, integrovaného do mestského priestoru a zohľadňujúceho regionálny kontext lokality. Projekt bude vyžadovať popri obnove niekoľkých existujúcich budov novú výstavbu - mix obytnej funkcie, verejných priestorov a služieb. Projekt musí byť inovatívny, udržateľný, energeticky efektívny a zosúladený s kritériami Multi-Comfort House.

Zadanie súťaže nájdete tu, aktuálne informácie (zadanie, prihlasovací formulár, dokumenty, kontakty...) hľadajte na stránke súťaže multicomfort.saint-gobain.com/multi-comfort-student-contest ...