Prejsť na obsah
Študentské súťaže

Miláno čelí novým výzvam, novej etape vývoja. Do roku 2030 v ňom bude viac ako 12 000 ľudí starších ako 85 rokov, viac ako 50 000 bude predstavovať mladú populáciu vo veku od 19 do 34 rokov. Plán #milano2030 hľadá inkluzívny rast pre všetkých a všade. K jeho napĺňaniu má prispieť aj tento ročník študentskej súťaže ISOVER.

Rozvoj mesta musí byť zameraný v centrum aj na periféria, musí byť udržateľný a zameraný na zlepšenie kvality života všetkých ľudí žijúcich v Miláne. Do roku 2030 mesto Miláno očakáva, že toto mesto bude strediskom pre globálnu sieť spájajúcu ľudí a miesta prostredníctvom nových platforiem, priťahuje ľudí, ktorí hľadajú osobné, profesionálne a sociálne príležitosti, je ohľaduplné voči životnému prostrediu a podporuje  udržateľný rozvoj v procese kontinuálnej regenerácie.

Úlohou 15. ročníka medzinárodnej študentskej súťaže Multi-Comfort Student Contest, vypísanej spoločnosťou Saint-Gobain v úzkej spolupráci s mestom Miláno, je oživenie a urbánna obnova okolia stanice metra Crescenzago v súlade s víziou #milano2030. Od účastníkov sa vyžaduje, aby vytvorili víziu budúceho udržateľného rozvoja oblasti Crescenzago, integrovaného do mestského priestoru a zohľadňujúceho regionálny kontext lokality. Projekt bude vyžadovať popri obnove niekoľkých existujúcich budov novú výstavbu - mix obytnej funkcie, verejných priestorov a služieb. Projekt musí byť inovatívny, udržateľný, energeticky efektívny a zosúladený s kritériami Multi-Comfort House.

Zadanie súťaže nájdete tu, aktuálne informácie (zadanie, prihlasovací formulár, dokumenty, kontakty...) hľadajte na stránke súťaže multicomfort.saint-gobain.com/multi-comfort-student-contest ...