Prejsť na obsah
Študentské súťaže

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Slovenské centrum dizajnu vyhlasujú 19. ročník ocenenia Národná cena za dizajn, ktorý sa po dvoch rokoch opäť zameria na komunikačný dizajn!


NCD 2022 je určená pre profesionálnych dizajnérov, firmy spolupracujúce s dizajnérmi a študentov vysokých škôl so zameraním na komunikačný dizajn alebo súvisiacich odborných disciplín a iných odborníkov pracujúcich v oblasti dizajnu. Tohtoročnou zmenou v prihlasovaní je zavedenie jednorazového súťažného poplatku, a to vo výške 50 EUR. Výnimku majú študentské práce, ktorých prihlasovanie je bezplatné. Jedenásť súťažných oblastí 19. ročníka Národnej ceny za dizajn ponúka široké spektrum pre prihlásenie diel. Od rôznych druhov kampaní, vizuálnych identít, cez dizajn kníh a publikácií, digitálne projekty, diela s animovanými, obrazovými, zvukovými a pohybovými prvkami, komunikačné projekty prepojené s priestorom, autorskú tvorbu písma, obalový dizajn, samostatné plagáty až po študentský dizajn. Zaujímavou oblasťou pre prihlásenie sú Nové
horizonty, kde je možné zahrnúť návrhy, vizuály a realizácie, ktoré sa vymykajú bežným zadaniam v ostatných oblastiach.
Hodnotiť sa bude najmä na základe nasledujúcich kritérií: originalita, inovácia, technická a technologická vyspelosť, ale zároveň aj sociálna a ekologická funkcia, podporujúca myšlienku trvalej udržateľnosti. Diela bude hodnotiť sedemčlenná medzinárodná porota v zložení Ondrej Gavalda (SK), Mykola Kovalenko (UA), Věra Marešová (CZ), Adam Marčan (SK), Filip Tofil (PL), Kristina Bartošová (SK), Bohuslav Stránský (CZ). Z prihlásených diel porota v lete vyberie nominácie, ktoré budú následne prezentované na jeseň formou výstavy. Mená ocenených sa dozvieme na slávnostnom odovzdávaní cien NCD22 taktiež na jeseň.
Porota môže na základe typov a zamerania prihlásených diel a projektov udeliť aj špeciálne uznania. Ak sa však v niektorej oblasti do súťaže neprihlási dostatočný počet kvalitných projektov, porota v nej nemusí ocenenie udeliť.
Kurátorom 19. ročníka NCD je Ondrej Gavalda, grafický dizajnér a zároveň odborný asistent na Katedre vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Venuje sa tvorbe vizuálnych identít a dizajnu kníh. Okrajovo sa zaoberá aj experimentálnou typografiou a modulárnymi písmami.

Diela komunikačného dizajnu možno prihlásiť od piatku, 1. apríla, do nedele 15. mája 2022, s prácami, ktoré vznikli v rozpätí od 1. januára 2020 do 31. decembra 2021 prostredníctvom online formulára.
Prihlasovací formulár, podmienky prihlasovania a viac informácií nájdete na webe: https://scd.sk/ncd