Prejsť na obsah
Študentské súťaže

ISOVER 2018 MultiComfort House Students Contest Dubai

Aktualizácia 22.2.2018:

Termín odovzdania SK národného kola súťaže je 10. aprila 2018 u ing.arch. Eve Vojtekovej, FA STU, dv. 317. Registrovať sa treba do 31. marca 2018. Podrobnosti viď súťažné podmienky.

Vyhlásenie súťaže:

Bol vyhlásený 14. ročník súťaže ISOVER MultiComfort House Students Contest. Témou je rozvíjanie vízie pre rozvoj transkultúrnej dynamickej komunity, ktorá sa nachádza na okraji štvrte Cultural Village v Dubaji. Treba navrhnúť životaschopnú kombináciu obytných a verejných priestorov (kultúrnych, komerčných, iných) pri rešpektovaní charakteristiky pozemku a jeho histórie. Zvláštna pozornosť treba venovať rozvoju udržateľnosti, aleaj komfortu.

Termíny pre národné kolo na Slovensku a spôsob odovzdania podkladov pre národné kolo budú oznámené 5.10.2017 na avizovanom stretnutí s pánom Kuráňom (účatník Teachers Day v lokalite súťaže) na SVF STU v miestnosti B302.

Slovenská verzia zadania a ďalšie informácie: vpravo na stránke www.isover.sk/isover-multi-comfort-house-students-contest-2018 ...

Na stiahnutie:
Súťažné podmienky
Skúsenosti z návštevy lokality (Teachers Day) tu...
Zadanie (anglická verzia) tu... alebo na www.isover-students.com/.