Prejsť na obsah
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry

Vedúci ústavu:  prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.

Sekretariát: kl.452, 02 54435091 (Milada Kovácsová, 02 57276343)

Pracovníci ústavu >>>

<<< Menu ústavných stránok: vid vľavo...

Galéria>>>

Partneri UEEA>>>


Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry  má ťažiskovú náplň v architektonickej tvorbe z hľadiska environmentálnych a ekologických princípov, zaoberá sa vzťahom architektúry a prostredia. S tým súvisí aj použitie alternatívnych stavebných technológií a alternatívnych stavebných materiálov. Tieto zložky sa vyučujú na jednotlivých predmetoch zamerania ústavu.

Ústav zabezpečuje výučbu v odbore architektúra v bakalárskom štúdiu (modul M6) a v inžinierskom štúdiu (zameranie EEVT-A6) vo forme prednášok, seminárov a ateliérovej tvorby, ako aj dalšiu výučbu jednotlivých predmetov.


Oznamy ústavu:

Letná škola udržateľnej architektúry - jún 2017, Bratislava

Letní škola KUS,  Hostětín - august 2017, Hostětín


Aktuality ústavu a jeho partnerov:

Stavby z prírodných materiálov 

 
Baobaby z.s. srdečně zve všechny příznivce přírodního stavitelství, úsporných technologií, soběstačnosti, přírodních stavebních materiálů, udržitelného hospodaření a svépomocného stavění na čtvtý ročník konference - Stavby z přírodních materiálů  2017, která se koná v příjemných prostorech klubu Impact Hub v Praze od pátku 10.3. do neděle 12.3.2017 
Podrobné informace ke konferenci naleznete na webových stránkách: www.konference.baobaby.org  ...  
Aktuality o konferenci zveřejňujeme na FCB události:https://www.facebook.com/events/1661734134156514/

Dni pasívnych domov 2016 

    

Druhý novembrový víkend - tentoraz pripadajúci na 11. až 13.11. -  bude už trinásty raz patriť Dňom pasívnych domov. Je to medzinárodné podujatie určené pre všetkých záujemcov, ktorí si chcú overiť, ako pasívny dom funguje, podiskutovať s majiteľmi, alebo na vlastné oči vidieť jeho stavbu. Väčšina z tých, čo otvoria svoje domovy, boli pred rokmi sami návštevníkmi a teraz pozývajú Vás. Veríme, že aj Vy raz v blízkej budúcnosti počas Dní pasívnych domov svoj dom otvoríte pre verejnosť, aby ste ďalej šírili dobrú myšlienku.

Zoznam objektov a registrácia - tu...


 

Rukoväť udržateľnej architektúry je online!

    

Publikáciu pre všetkých, krorých zaujíma problematika ekologického navrhovania, sme pripravili pre SKA. Zverejnená je ako pdf-súbor na stránke www.honorar.sk, ktorú navštevujú v úvodných etapách práce na projekte architekti a investori, aby sa dohodli na podmienkach spolupráce. Práve táto chvíľa - úplný začiatok prípravy  projektu - je tou najvhodnejšou na to, aby zvážili aj všetky ostatné stránky svojho budúceho návrhu. Tu sa rozhoduje o celom výsledku a práve aspekt energeticky úspornej, environmentálne ohľaduplnej a zároveň i esteticky a architektonicky kvalitnej architektúry stojí za to, aby mu architekti a investori venovali primeranú pozornosť. Prioritne je to v záujme budúceho používateľa objektu. Či už z hľadiska kvality obytného prostredia, z hľadiska úspor prevádzkových nákladov, alebo z hľadiska ochrany životného prostredia... Núti nás k tomu aj legislatíva a blížiaci sa horizont roki 2020. 

"Udržateľné navrhovanie" nie je len o splnení predpísaných technických parametrov. Je to zložitý multidisciplinárny tvorivý proces, výsledkom ktorého by mala byť budova, v ktorej sa budú prednostne dobre cítiť ľudia (jej používatelia), a ktorá bude zároveň dobrá i po všetkých iných stránkach... Práve na takéto hľadiská sa zameriava Rukoväť udržateľnej architektúry, snáď vám pomôže získať základný prehľad o problematike udržateľného navrhovania...

Rukoväť udržateľnej architektúry si  môzete  stiahnuť tu.
 

Environmentálne posudzovanie na TUKE

posudz-tuke  Kolegovia z košickej Stavebnej fakulty pripravili v rámci projektu KEGA (zatiaľ skromné) stránky o environmentálnom posudzovaní architektúry.
Ako počítačová podpora environmentálneho hodnotenia budov bol navrhnutý excelovský program BEAS (s manuálom tu), ktorý umožňuje ľahké a prehľadné hodnotenie environmentálnej vhodnosti nových administratívnych budov v podmienkach Slovenskej republiky. Ako významná pomôcka pri hodnotení voľby stavebných materiálov poslúži ďalší program VMP, ktorý umožňuje hodnotiť vybrané materiály na základe primárnej energie PEI, potenciálu globálneho otepľovania GWP a potenciálu acidifikácie AP.

Viac informácií na sites.google.com/site/hodnoteniebudov

Archív starších informácií (do 2015) >>>

Informácie o výučbe >>> 

 

Partneri UEEA, odkazy:

iEPD   http://ozartur.sk/wp-content/themes/artur/images/default-logo.png