Prejsť na obsah
Ateliér Alexy /Bogár

Diplomové projekty - Revitalizácia Trnavského mýta

--

Autor: Ing, Barbora Kráľová /6.r./

--

Autor: Bc. Lucia Radová /6.r./

--

Autor: Bc. Veronika Slaničanová /6.r./ 

--

Autor: Bc. Ľubomíra Suváková /6.r./

--

Autor: Bc. Jana Vojtuľáková /6.r./

--

Diplomové projekty - Revitalizácia Matadorky

--

Autor: Ing. Barbora Frančiaková /6.r./

--

Autor: Bc. Alexandra Kuchariková /6.r./

--

Ateliér navrhovania II - Revitalizácia Trnavského mýta

--

Autor: Bc. Lucia Puškáčová /5.r./

--

Ateliér navrhovania II - Revitalizácia Matadorky

--

Autor: Bc. Peter Romaník /5.r./

--

Autor: Bc. Petra Srnková /5.r./

--

Bakalárske práce - Radnica Čunovo

--

Autor: Natália Hažíková /4.r./

--

Autor: Martina Piatriková /4.r./

--

Autor: Jozef Šefčík /4.r./

--

--

Virtuálny prieskum ZS20/21

Revitalizácia Trnavského mýta

--

Autori: Bc. Lucia Puškáčová /5.r./, Bc. Veronika Slaničanová /6.r./, Bc. Ľubomíra Suváková /6.r./

--

--

Autori: Ing, Barbora Kráľová /6.r./, Bc. Lucia Radová /6.r./, Bc. Jana Vojtuľáková /6.r./

--

Revitalizácia Matadorky

--

Autor: Ing. Barbora Frančiaková /6.r./

--

--

Autor: Bc. Petra Srnková /5.r./

--

--

Autor: Bc. Alexandra Kuchariková /6.r./

--

--

Autor: Bc. Peter Romaník /5.r./

--

Obnova sila Ludwigovho mlyna

--

Autor: Jozef Šefčík /4.r./

--

--

Autor: Martina Piatriková /4.r./

--