Prejsť na obsah
Ateliér Andráš /Nahálka /Oravcová

                                             atelier.ano.fad@gmail.com

.

Virtuálny prieskum ZS 2021/22

Kritiky a obhajoby ateliérových prác v ZS 2021_2022

prebiehali prostredníctvom google meet za účasti  VA ANO_Andráš, Nahálka, Oravcová
a kolegov-architektov
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, PhD. / UUaUP FAD
Ing. arch. Marián Goč - ateliér GAM Ružomberok
Ing. arch. Stanislav Meliš / AA melismichalko s r.o
Ing. arch. Jozef Michalko / AA melismichalko s r.o

.

Pre nahliadnutie na výsledky

práce študentov nášho vertikálneho ateliéru za ZS 2021/22  klinknite na link:

https://drive.google.com/drive/folders/1gpcqMAQMEMm9DBaiBbzPAXHD__4ftM1Q?usp=sharing

.

Náš tím v zimnom aj letnom semestri 2021 / 2022 
Luptáková Veronika / 4.roč. 
Ščury Ján / 4.roč. 
Šipekyová Alexandra / 4.roč.
Šujaková Jana / 4.roč. 
Bc. Beňa Tomáš / 5.roč. 
Bc. Gregová Veronika / 5.roč. 
Bc. Guthová Barbara / 5.roč.
Bc. Hesková Miriam / 5.roč. 
Bc. Hlavenková Lenka / 5.roč. 
Bc. Bednárová Kristína / 6.roč.
Bc. Dubovská Zuzana / 6.roč.
Bc. Veselková Anna  / 6.roč.
Bc. Vlčková Patrícia  / 6.roč. 
Bc. Trnková Jana  / 6.roč.

.

Zadania pre AT v LS 2021/2022   nájdete v ľavom menu_Zadanie

..

K tvorivej činnosti vo vertikálnom ateliéri v akad. roku 2021/22 odporúčame výberové predmety: 
V letnom semestri:
X_RVB_AU - Revitalizácia verejných budov:
X_FVDV_AU - Finalizácia vizualizácií a digitálnych výstupov
X_GPD_AU - Architekt a grafická prezentácia diela 
X_AMR_AU - Architektúra a Mixed Reality
X_UA_AU - Udržateľná architektúra
X_TTVP_AU - Technika tvorby verejného priestoru
X_IDM_AU - Ideálne mesto

.

Náš tím v letnom semestri 2020 / 2021 

Gregová Veronika / 4.roč._ Guthová Barbara / 4.roč._Hlavenková Lenka / 4.roč._Machyňáková Tatiana / 4.roč.
Lukáš Jančovič / 4.roč._Bednárová Kristína, Bc. / 5.roč._Dubovská Zuzana, Bc. / 5.roč._Trnková Jana / 5.roč.
Veselková Anna, Bc. / 5.roč._Vlčková Patrícia / 5.roč._Bolfík Igor, Bc.  / 6.roč. _Lecsőová Marcela, Bc.  / 6.roč. Suláková Lenka, Bc. / 6.roč._Tomašovic Marko / 6.roč._Vasiľová Novotná Jana, Bc. / 6.roč.

Virtuálny prieskum LS 2020/21

Kritiky a obhajoby ateliérových prác v LS 2020_2021

prebiehali prostredníctvom google meet za účasti kolegov-architektov 
VA ANO_Andráš, Nahálka, Oravcová
Urbanizmus
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, PhD. / UUaUP FAD
Ing. arch. Vladimír Jarabica_spracovateľ UP Nitra
Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD. / býv. hl. architekt mesta Nitra
Ing. arch. Stanislav Meliš / AA melismichalko s r.o
architektúra
Prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. / Ústav manažmentu STU BA/ Priestorové plánovanie
Ing. arch. Pavel Suchánek_AK Suchanek s r.o.
Ing. arch. Ladislav Ladácsi / AA sebastian nagy | architects, s.r.o 
Ing. arch. Jakub Hanták / Atelier_FILTER, AA Hantabal architekti
Ing. arch. Filip Krajč / AA Pantograph s.r.o
Ing. arch. Matúš Kurek_AA KUREK architecture and design 
Ing. arch. Kristína Janáková / Atelier_FILTER
Ing. arch. Mirka Butková_FAD STUBA

.

Pre nahliadnutie na výsledky

práce študentov nášho vertikálneho ateliéru za LS 2020/21  klinknite na link triedy :

https://drive.google.com/drive/folders/1vCPi3YC7MQM1xPCRigO_7agWpysQvip4?usp=sharing

.

alebo menovite:
4.roč._Veronika Gregová / BP
https://drive.google.com/drive/folders/1L9rjmA8yVGVxEQTXvKvqS3CGU53mpGOm
4.roč._Barbara Guthová / BP 
https://drive.google.com/drive/folders/1JJivD5e-V5a-YKsWICO0iNMVKgcHjClK
4.roč._Lenka Hlavenková / BP
https://drive.google.com/drive/folders/1AuarmeNA5Q6XwFHKrJ70SrMhEmRFLY9r
4.roč._Tatiana Machyňáková /BP
https://drive.google.com/drive/folders/1Nq3JPUEeW6dsR376tewUWe8rSwJ51AAy
4.roč._Lukáš Jančovič / BP 
https://drive.google.com/drive/folders/1sdQxkkCYQKZvuzPClGFLgwD2Yns3ipNH
5.roč._Kristína Bednárová, Bc. 
https://drive.google.com/drive/folders/1QjETlK0EwFbz7U9pwJFncvl5Ppn8qx8X
5.roč._Dubovská Zuzana, Bc.
https://drive.google.com/drive/folders/1gZ6w_xLe7yIkIT2t3LQFrcwGdQ6WUKjA
5.roč._Jana Trnková, Bc.
https://drive.google.com/drive/folders/1CbajhIcgwXDLVVPqg2eyG_PQedOnlcUL
5.roč._Anna Veselková, Bc.
https://drive.google.com/drive/folders/1VRfUAIGzCBniG51fVgtmm4kpQDimA5VA
5.roč._Patrícia Vlčková, Bc.
https://drive.google.com/drive/folders/1TrxU5HEPolSZNp0R4HxnDd-gasd009Av
.

Záverečná práca nominovaná na Cenu profesora Jozefa Lacka 

Lenka Suláková, Ing.arch. / DP 6.roč.

https://drive.google.com/drive/folders/1jt59wK0tilorZS6eYQeuoopsC5UFJsGh
          a pozrite si video cool, alebo aj:
https://www.archinfo.sk/diela/studentska-praca/ipark-archa-nitra-diplomova-praca.html
.

Igor Bolfík, Ing.arch.  / DP 6.roč. 

https://drive.google.com/drive/folders/1rIXBnMX-7_QhjPCz5dRG8O97wFCV-9Wi
         alebo aj:
https://www.archinfo.sk/diela/obcianska-stavba/culturplex-kulturno-umelecky-komplex-diplomova-praca.html
.

Marcela Lecsőová, Ing.arch.  / DP 6.roč.

https://drive.google.com/drive/folders/1ITeU7GspsaOkX_7db5Lh5FHUNVpioHs_
          alebo aj:
https://www.archinfo.sk/diela/obcianska-stavba/nitra-social-core-kulturne-kongresove-a-volnocasove-centrum.html
.

Marko Tomašovic, Ing.arch. / DP  6.roč.

https://drive.google.com/drive/folders/1ASlQEJuvCwBWwFGbCW-_JVXfYjzATcVD
           a pozrite si video cool, alebo aj:
https://www.archinfo.sk/diela/obcianska-stavba/jlr-visiongate-prezentacno-inovacne-centrum.html
.

Jana Vasiľová Novotná, Ing.arch. / DP 6.roč.

https://drive.google.com/drive/folders/1eejKtFzciDt9f0bmvXAhIntn8-hgCX3e

.

.

Úspechy študentov nášho VA za LS 2020

Bc. Juraj Ženiš
_finalista INSPIRELI COMPETITION  „Theatre Populaire Idea(l), Ouagadougou, Burkina Faso“
https://www.inspireli.com/en/awards/detail/1816
Bc. Igor Bolfík
_finalista INSPIRELI COMPETITION  „Theatre Populaire Idea(l), Ouagadougou, Burkina Faso“
.

                        

Bc. Zuzana Dubovská
_nominácia na Cenu ABF Slovakia Bakalár 2020_Bakalárska práca „Komunitné centrum“

Orokocká Natália  
_ 1. cena v  študentskej architektonickej súťaži
Vplyv progresívnych technológií  na tvorbu architektonických diel  2020
https://www.fa.stuba.sk/sk/dianie-na-fakulte/aktuality/vysledky-progresivne-technologie-2020.html?page_id=7898
.

   
Obhajoba BP /   1. časť - architektúra                                       Obhajoba AT II_5.roč.
.

A nielen my sme online....  :o)

                                                

                                                                        Andráš / Nahálka / Oravcová.

Ateliér - Andráš

A  N  O

Náš ateliér je spoločnou tvorivou dielňou

  • Riešime témy súvisiace s občianskymi budovami a ich úlohou v organizme ľudského sídla
  • Snažíme sa priviesť študentov k pochopeniu ich úlohy ako budúcich tvorcov prostredia
  • Základom je  skúmanie miesta, pamäti lokality i jej širších väzieb a zodpovedajúcich princípoch jeho kompozície, analýza prostredia i funkcií preň navrhovanej architektúry.

Spoločné hľadanie zameriavame na

  • komplexný prístup  od urbanistickej roviny, až po priestorový a konštrukčný detail architektúry.
  • Nájdenie konceptu,  predovšetkým funkčného a hmotovo-priestorového. Jeho základným vyjadrením musí byť architektonická  škica, zväčša overovaná pracovným modelom.
  • Formulovanie relevantných otázok,  ktoré sú predpokladom správneho vyhodnotenia pri hľadaní odpovedí na priestorové, funkčné a prevádzkové, estetické a materiálovo-konštrukčné požiadavky, postupným skúmaním ktorých sa nachádza optimálne riešenie úlohy
  • Rešpektujeme autorský názor študenta a spoločnou diskusiou, hľadaním alternatívnych možností, provokovaním nečakaných súvislostí podporujeme jeho kreativitu.
  • Vyžadujeme sústredenú prácu od úvodných kompozičných námetov, cez verbálnu a grafickú prezentáciu postupných etáp tvorby až po finálne výstupy a ich čo najvyššiu estetickú kvalitu (poster, portfólio, model).
  • Úlohy a témy  hľadáme predovšetkým v spolupráci s možnými zadávateľmi, klientmi našich budúcich absolventov – miestnymi samosprávami. Na príprave tém, tvorbe a jej hodnotení participujú od začiatku aj miestne autority (v odbornej i decíznej sfére).

Téma je vždy výzvou na vzájomný dialóg.

Učiteľov i študentov.

Ateliér je o tímovej práci, nielen o vhodnom pracovnom prostredí - ktoré je pre nás takmer domovom - ale najmä o spoločenstve a atmosfére v ňom..