Prejsť na obsah
Ateliér Andráš

V letnom semestri 2020/2021 máme vďaka väčšiemu počtu študentov študujúcich v rámci vertikálnych ateliérov možnosť

zvýšiť kapacitu aj nášho VA ANO o 2 miesta

Milí študenti, aj v LS 2020/21 Vám ponúkame v našom ateliéri príjemnú pracovnú atmosféru

      -   kde_téma je vždy výzvou na vzájomný dialóg

      -  kde_rešpektujeme autorský názor študenta a spoločnou diskusiou, hľadaním alternatívnych možností, provokovaním nečakaných súvislostí podporujeme jeho kreativitu.

      - zároveň ale _vyžadujeme sústredenú prácu od úvodných kompozičných námetov, cez verbálnu a grafickú prezentáciu postupných etáp tvorby až po finálne výstupy a ich čo najvyššiu estetickú kvalitu (poster, portfólio, model)

.

PRIHLASOVANIE

študentov na jednotlivé predmety bude prebiehať výlučne prostredníctvom  AIS  na predmety: 

 1. roč. Bakalárska práca (1_BP_AU)...pozri "Prihlasovanie na BP“
 2. roč. Ateliér II (2_AT2_A).....pozri "Rozpis tém a miesta odovzdania" – VA ANO 
 3. roč. Diplomová práca (2_DP_A)...pozri "Prihlasovanie na DP“

Témy zadaní pre jednotlivé ročníky (aj s anotáciami) nájdete v ponuke

na tejto stránke v ľavom menu Zadanie (kliknuť).

.

Portfóliá, príp. iné referencie svojej tvorby posielajte.....
ako aj v prípade otázok nás kontaktujte prosím mailom na:
.

atelier.ano@gmail.com

Ďakujeme vám za váš záujem a prípadné ďalšie otázky vám radi zodpovieme mailom alebo aj online.

Tešíme sa na spoluprácu ! 

.

Virtuálny prieskum ZS 2020/21

VA ANO / Andráš, Nahálka, Oravcová

.

Obhajoby ateliérových prác za ZS 2020_2021

Obhajoby ateliérových prác študentov nášho vertikálneho ateliéru sa konali dňa 13. 01. 2021 prostredníctvom google meet.

8,30 _ 5. a 6. ročník
obhajobná komisia:
VA ANO_Andráš, Nahálka, Oravcová
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, PhD. / UUaUP FAD
Ing. arch. Vladimír Jarabica_spracovateľ UP Nitra
Ing. arch. Stanislav Meliš / AA Michalko-Meliš

Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD. / býv. hl. architekt mesta Nitra

15,30 _ 4. ročník
obhajobná komisia:
VA ANO_Andráš, Nahálka, Oravcová
Ing. arch. Kristína Janáková / Atelier_FILTER
Ing. arch. Jakub Hanták / Atelier_FILTER, AA Hantabal architekti
Ing. arch. Filip Krajč / AA Pantograph s.r.o
.

Pre nahliadnutie na výsledky

práce študentov nášho vertikálneho ateliéru za ZS 2020/21  klinknite na link triedy :

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YuoDE47tzLqiH1yJ8n04W6qZfebMxokt

.

alebo menovite:

Gregová Veronika / 4.roč. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nGp-znaq-yoZM_WMUxjAOMQ3X9yGAhDS

Guthová Barbara / 4.roč. 

 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CaZ7trfPZB-6SvuOCXRbxgZ3Z3Akxc9Y

Hlavenková Lenka / 4.roč. 

 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1i3W-KkYIZAu8gYecgrjDsgMb2rPTPrNc

Machyňáková Tatiana / 4.roč. 

 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1j-pcPb1feDHq9kqpO5_tGQ9BjxvHzc9w

Šefčík Matej / 4.roč. 

 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ejet2lOUmA1M-KGYHqagk3Dqf5Y35zfx

Bednárová Kristína, Bc. / 5.roč. 

 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sZIlk_u32efHDMZmSmId9PvWLI0lBQ3h

Dubovská Zuzana, Bc. / 5.roč.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kNuqLfweeJaudui14Cv9nVfKmr6m8iIu

Veselková Anna, Bc. / 5.roč.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1XgbARVvjMO4TVlJPE9CqcS6pDaDG4HvU

Bolfík Igor, Bc.  / 6.roč. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JgZasklo1RK6L7EvNcfpGyb56AY9ZxDI

Lecsőová Marcela, Bc.  / 6.roč.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eig_yzX9Fr1G0-Qwyt6mdhSXm9DbgPdF

Suláková Lenka, Bc. / 6.roč.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AngyjqvbSt978uIYhJOAxMv2S7qCnBk9

Tomašovic Marko / 6.roč.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18wzGImonHAK9s5p3UTkm8HHe3F6L3lF1

Vasiľová Novotná Jana, Bc. / 6.roč.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dUwVgTrAV-BW-px1OkxUunFSIM2f7ICt

.

.

.

Úspechy študentov nášho VA za LS 2020

Bc. Juraj Ženiš
_finalista INSPIRELI COMPETITION  „Theatre Populaire Idea(l), Ouagadougou, Burkina Faso“
https://www.inspireli.com/en/awards/detail/1816
Bc. Igor Bolfík
_finalista INSPIRELI COMPETITION  „Theatre Populaire Idea(l), Ouagadougou, Burkina Faso“
.

                        

Bc. Zuzana Dubovská
_nominácia na Cenu ABF Slovakia Bakalár 2020_Bakalárska práca „Komunitné centrum“

Orokocká Natália  
_ 1. cena v  študentskej architektonickej súťaži
Vplyv progresívnych technológií  na tvorbu architektonických diel  2020
https://www.fa.stuba.sk/sk/dianie-na-fakulte/aktuality/vysledky-progresivne-technologie-2020.html?page_id=7898

.

Náš tím v zimnom semestri 2020 / 2021 

Gregová Veronika / 4.roč. 
Guthová Barbara / 4.roč.
Hlavenková Lenka / 4.roč. 
Machyňáková Tatiana / 4.roč.
Šefčík Matej / 4.roč.
Bednárová Kristína, Bc. / 5.roč.
Dubovská Zuzana, Bc. / 5.roč.
Veselková Anna, Bc. / 5.roč.
Bolfík Igor, Bc.  / 6.roč. 
Lecsőová Marcela, Bc.  / 6.roč.
Suláková Lenka, Bc. / 6.roč.
Tomašovic Marko / 6.roč.
Vasiľová Novotná Jana, Bc. / 6.roč.
Ďakujeme za dôveru a tešíme sa na spoluprácu a skvelé výsledky
.
Prvé stretnutie študentov nášho ateliéru bude v
pondelok 21.09.2020, o 13,00 online.
.

A nielen my sme online....  :o)

                                                

                                                Andráš / Nahálka / Oravcová.

Ateliér - Andráš

A  N  O

Náš ateliér je spoločnou tvorivou dielňou

.

 • Riešime témy súvisiace s občianskymi budovami a ich úlohou v organizme ľudského sídla
 • Snažíme sa priviesť študentov k pochopeniu ich úlohy ako budúcich tvorcov prostredia
 • Základom je  skúmanie miesta, pamäti lokality i jej širších väzieb a zodpovedajúcich princípoch jeho kompozície, analýza prostredia i funkcií preň navrhovanej architektúry.

 .

Spoločné hľadanie zameriavame na

 • komplexný prístup  od urbanistickej roviny, až po priestorový a konštrukčný detail architektúry.
 • Nájdenie konceptu,  predovšetkým funkčného a hmotovo-priestorového. Jeho základným vyjadrením musí byť architektonická  škica, zväčša overovaná pracovným modelom.
 • Formulovanie relevantných otázok,  ktoré sú predpokladom správneho vyhodnotenia pri hľadaní odpovedí na priestorové, funkčné a prevádzkové, estetické a materiálovo-konštrukčné požiadavky, postupným skúmaním ktorých sa nachádza optimálne riešenie úlohy

 .

 • Rešpektujeme autorský názor študenta a spoločnou diskusiou, hľadaním alternatívnych možností, provokovaním nečakaných súvislostí podporujeme jeho kreativitu.
 • Vyžadujeme sústredenú prácu od úvodných kompozičných námetov, cez verbálnu a grafickú prezentáciu postupných etáp tvorby až po finálne výstupy a ich čo najvyššiu estetickú kvalitu (poster, portfólio, model).
 • Úlohy a témy  hľadáme predovšetkým v spolupráci s možnými zadávateľmi, klientmi našich budúcich absolventov – miestnymi samosprávami. Na príprave tém, tvorbe a jej hodnotení participujú od začiatku aj miestne autority (v odbornej i decíznej sfére).

.

Téma je vždy výzvou na vzájomný dialóg.

Učiteľov i študentov.

Ateliér je o tímovej práci, nielen o vhodnom pracovnom prostredí - ktoré je pre nás takmer domovom - ale najmä o spoločenstve a atmosfére v ňom.

.