Prejsť na obsah
Ateliér Andráš /Nahálka /Oravcová

Ukážky AT študentov

A N O

.

ŠTUDENTSKÉ PROJEKTY ANDRÁŠ

.

D. Gerbiš,                                                                                     M. Knapec,  Polyfunkčná budova, Račianska ul., 

Polyfunkčná budova Rača_Diplomový projekt 2016           Diplomový projekt, Bratislava 2012

 

.

B. Kuchárová,                                                                              D. Ogurčák, Univerzitné komunitno-vzdelávacie

Miestna mediatéka, Rača_Diplomový projekt, 2016             a oddychové centrum (San Francisco) USA – DP, 2018

 

 

.

.

ŠTUDENTSKÉ PROJEKTY ORAVCOVÁ

.

DIPLOMOVKY

. 

.

.

.

.

  

.

  

.

 

.

SÚŤAŽE

  • Študentka: Bc. Zuzana Keruľová

Umiestnenie vo finále súťaže  Dubai School of Architecture

Medzinárodná verejná študentská architektonická súťaž, vypísaná ARCH2O (prihlásených bolo 825 projektov z 23 krajín naprieč kontinentmi - za umiestnenie získala certifikát ARCH2O a trojmesačnú stáz v at. Coop-Himmelblau)

https://www.arch2o.com/dubai-school-of-architecture-zuzana-keru%C4%BEov%C3%A1/


  • Študentka: Bc. Zuzana Keruľová

Umiestnenie vo finále súťaže  BambooSkyscraper– SINGAPORE

Medzinárodná verejná anonym. architektonická súťaž, vypísaná SuperSkyScrapers                                                                                                                                              

.

.

.

.

.

.

.

ŠTUDENTSKÉ PROJEKTY NAHÁLKA

.