Prejsť na obsah
Ateliér Andráš /Nahálka /Oravcová

Nové mesto (.dwg)

Územný plán Bratislavy -  Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia

https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Str%C3%A1nky/Chcem%20vediet/2_1_priest_usp_funkc_vyuz_uz_kompl_ries.pdf

Územný plán Bratislavy -  Urbanistická kompozícia a obraz mesta

https://bratislava.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Str%C3%A1nky/Chcem%20vediet/Urbanisticka_kompozicia_obraz_mesta.pdf 

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ÚP 1:10 000 (.pdf)

.

N I T R A 

 

 : Názov témy

 : Meno Priezvisko
 : x. ročník

 

: Názov témy

 : Meno Priezvisko
 : x. ročník

 

: Názov témy

 : Meno Priezvisko
 : x. ročník

 : Názov témy

 : Meno Priezvisko
 : x. ročník

 : Názov témy

 : Meno Priezvisko
 : x. ročník

 : Názov témy

 : Meno Priezvisko
 : x. ročník

 : Názov témy

 : Meno Priezvisko
 : x. ročník

 : Názov témy

 : Meno Priezvisko
 : x. ročník

 : Názov témy

 : Meno Priezvisko
 : x. ročník