Prejsť na obsah
Ateliér Andráš /Nahálka /Oravcová

Zatiaľ je táto stránka pasívna, aby nebola v menu. Až to busdeš mať hotové, tento text vymaž a nastav ju (cez Vlastnosti) ako aktívnu. Stránku J.V.N. som pripravil, pre ostatných študentov si ju skopíruj a uprav. Ak chceš iný dizajn (ja som toto z letných prieskumov pajcol), uprav si to podľa uváženia...

 : Nitra Párovské lúky

 : Jana Vasiľová-Novotná
 : 6. ročník

 : Nitra Párovské lúky

 : Jana Vasiľová-Novotná
 : 6. ročník

 : Nitra Párovské lúky

 : Jana Vasiľová-Novotná
 : 6. ročník

 : Nitra Párovské lúky

 : Jana Vasiľová-Novotná
 : 6. ročník

 

 : Nitra Párovské lúky

 : Jana Vasiľová-Novotná
 : 6. ročník

 

 : Nitra Párovské lúky

 : Jana Vasiľová-Novotná
 : 6. ročník

 

 : Nitra Párovské lúky

 : Jana Vasiľová-Novotná
 : 6. ročník

 : Nitra Párovské lúky

 : Jana Vasiľová-Novotná
 : 6. ročník

 : Nitra Párovské lúky

 : Jana Vasiľová-Novotná
 : 6. ročník

 : Nitra Párovské lúky

 : Jana Vasiľová-Novotná
 : 6. ročník

 : Nitra Párovské lúky

 : Jana Vasiľová-Novotná
 : 6. ročník

 : Nitra Párovské lúky

 : Jana Vasiľová-Novotná
 : 6. ročník