Prejsť na obsah
Ateliér Kočlík /Salcer

BRATISLAVSKÉ NÁBREŽIA

FAJNOROVO - TYRŠOVO NÁBREŽIE
UMELKA - OSOBNÝ PRÍSTAV

Zadanie je koncipované ako komplexná téma pre architektov a interiérových dizajnérov. Cieľom vertikálneho ateliéru FUZO je vytvoriť ucelené architektonicko-dizajnérske dielo, kde na základe spoločnej výtvarnej koncepcie  tímu rieši každý člen svoj diel mozaiky. Výsledný projekt musí byť prezentovaný jednotným rukopisom, ktorý odzrkadľuje princíp tímovej spolupráce.

Pri architektonickom zameraní bude riešená problematika urbanizmu a architektúry doplnená o návrhy interiérového dizajnu.

Nábrežia budeme riešiť  (podľa zameraní ateliérov) na úrovni urbanizmu zóny, architektúry nových a rekonštruovaných objektov, návrhov interiéru až po dizajn prvkov drobnej architektúry a výstavníctva. Téma bude mať priame pokračovanie do letného semestra, kedy vybrané časti projektu posunieme do podrobnejšej mierky.

Architektúra

Interiérový dizajn

AT III 2_AT3_A

AT III 2_AT3_D

AT I 2_AT1_AU

AT I 2_AT1_D


 

AN VII 1_AN7_AU