Prejsť na obsah
Ateliér Jančok /Janák

PARALELNÁ PETRŽALKA

Koncom 80. rokov minulého storočia bola ukončená výstavba Petržalky ako projektu - sídla pre vyše 100 000 ľudí. Odvtedy postupne vzniká pozdĺž okružnej cestnej komunikácie súbežná štruktúra, ktorá nahrádza nerealizovanú centrálnu os občianskej vybavenosti.

Výstavisko, kancelárie, logistiké centrá, auto-díleri, skladiská, benzínové pumpy, ale aj nové bývanie, vlaková stanica, univerzita, park, záhradky, či dostihová dráha. Toto lineárne mesto je antitézou Petržalky. Je neplánované, rôznorodé a vďaka extrémnej mierke skoro neviditeľné.

Táto Paralelná Petržalka umožňuje variabilnú integráciu typológií a funkcií. Tak ako vidíme kvalitu v intenzifikácii jej perimetra, rovnako vidíme výhodu v prázdnote centra sídliska, ktoré ostalo krajinnou rezervou. Tieto procesy je možné ďalej pozorovať a formovať, ak ich budeme považovať za architektonické.

Zadania tohoto semestra pozostávajú z viacerých lokalít rozmiestnených pozdĺž vonkajšieho okruhu, teda v území Paralelnej Petržalky. Konkrétne úlohy budú zodpovedať rozsahu a náročnosti podľa predmetu ateliérovej tvorby jednotlivých študentov.

Protfólia prác prosím posielajte na email: projektbratislava@plural.sk