Prejsť na obsah
Ateliér Končeková /Tóthová

VA_logo_kruh

IG_link   FB_link

Vertikálny ateliér Končeková /Tóthová sa zameriava na riešenie jedného ťažiskového zadania v rôznych úrovniach problematiky. Ponúka študentom kreatívne prostredie pre tvorbu súčasnej, kvalitnej architektúry. Snaží sa pohybovať v najaktuálnejších témach, ktoré si vyžadujú komplexné riešenia.

Vertikálny ateliér ponúka priestor pre študentov štvrtého, piateho a šiesteho ročníka na FAD STU. Práca so študentmi na zadaní podporuje ich samostatné myslenie, tvorbu, kreativitu, cit pre detail, socializáciu, vzájomne ich konfrontuje s odlišnými názormi na rovnakú tému medzi sebou, pripravuje ich na argumentáciu v témach či prezentáciu svojich prác. Práca v ateliéri zahřňa všetky potrebné fázy pri tvorbe architektonickej štúdie, počnúc konceptom až po architektonický detail.

Ateliér Končeková /Tóthová vychádza z dlhodobej pedagogickej činnosti vedúcich ateliéru a skúseností z architektonickej praxe prenesených na pôdu Fakulty architektúry a dizajnu.

VA_Team