Prejsť na obsah
Ateliér Končeková /Tóthová

VA_logo_kruh

IG_link   FB_link

ODPORÚČANÉ VÝBEROVÉ PREDMETY PRE TENTO ATELIÉR

kód predmetu code názov predmetu course názov predmetu course výmera hod / hours ukončenie - Course completion ECTS garantujúci ústav / departement garant / supervisor Prioritne sa odporúča pre stupeň: semester výučby typ výučby poznámka
X_ROP_AU Revitalizácia obytného prostredia Revitalisation of the Housing Environment 2 kz 2 ÚABB Czafík Ing. arch. modul A zimný semester 2021/22 pravidelne počas semestra Predmet je odporúčaný aj pre 3. a 4. ročník Bc. stupňa štúdia
X_VTB_AU Vývojové trendy bývania The Housing Trends 2 kz 2 ÚABB Bacová Ing. arch. modul A zimný semester 2021/22 pravidelne počas semestra Predmet je vhodný na prehĺbenie špecializovaných poznatkov z oblasti bývania, viaže na ateliérovú tvorbu (vertikálne ateliéry) s problematikou bývania, vhodný v rámci celého štúdia AU
X_SFB_AU Sociálne formy bývania Social Forms of Housing 2 kz 2 ÚAAB Tóthová Ing. arch. modul A oba semestre 2021/22 blokovo Predmet je vhodný v rámci celého štúdia AU, je možný už aj pre BC stupeň od 3. ročníka
X_RVB_AU Revitalizácia verejných budov Revitalisation of Public Buildings 2 kz 2 ÚAOB Andráš Ing. arch. modul A Letný semester 2021/22 blokovo Predmet je vhodný v rámci celého štúdia AU, vrátane BC stupňa od 3. ročníka
X_BVC_AU Budovy pre voľný čas Leisure Buildings 2 kz 2 ÚAOB Oravcová Bc. AU zimný semester 2021/22 pravidelne počas semestra Predmet je vhodný v rámci celého štúdia AU, už aj pre BC stupeň od 3. ročníka
X_KVP_AU Koncepcia vnútorných priestorov The concept of interior spaces 2 kz 2 ÚAOB Šimkovič Ing. arch. modul A zimný semester 2021/22 blokovo
X_KPK_AU Krok po kroku /ako navrhovať mesto pre peších?/ Step by step /How to design a city for pedestrians?/ 2 kz 2 ÚUÚP Hanáček Bc. AU zimný semester 2021/22 pravidelne počas semestra Predmet je vhodný v rámci celého štúdia architektúry a urbanizmu (ideálne od 3.ročníka BC.štúdia a 1.ročník ING štúdia).Odporúčame kombinovať s voliteľným predmetom Scenáre Mesta.
X_TTVP_AU Technika tvorby verejného priestoru Technique of creating public space 2 kz 2 ÚUÚP Kováč Letný semester 2021/22 pravidelne počas semestra predmet je vhodný pre všetkých študentov najmä od 3. bc. roka štúdia, zvlášť pre študentov ktorý ako tému bc práce riešia verejný priestor a pre študentov ktorí majú zapísaný povinný predmet Verejné priestory. Je vodný ale pre všetkých, ktorých zaujíma navrhovanie a projektovnie verjných priestorov a exteriéru stavieb, je doplnkom predmetov Staviteľstvo ako zásady navrhovania a projektovania verejných priestorov, povrchov, odvodnenia a zachytávania vody, zelene, koncepcia výtvarných diel, dizajn mobiliáru a pod.
X_IDM_AU Ideálne mesto Ideal City 2 kz 2 ÚUÚP Smatanová Ing. arch. modul U Letný semester 2021/22 pravidelne počas semestra Predmet je vhodný v rámci celého štúdia architektúry a urbanizmu (ideálne od 3.ročníka, optimálne inžiniersky stupeň štúdia).
X_SOM_AU Sociológia mesta Urban Sociology 2 kz 2 ÚUÚP Smatanová Bc. AU Letný semester 2021/22 pravidelne počas semestra Predmet je vhodný v rámci celého štúdia architektúry a urbanizmu (ideálne od 3.ročníka). Predmet sa zoaberá sociologickými východiskami a teóriami, ktoré ovplyvňujú jednak správanie sa obyvateľov mesta, jednak určujú požiadavky pri tvorbe úspešných a živých mestských štvrtí.
X_SUFA_AU Súčasné fasády Contemporary Facades 2 kz 2 ÚKAIS Vojteková Ing. arch. modul A oba semestre 2021/22 pravidelne počas semestra