Prejsť na obsah
Ateliér Končeková /Tóthová

VA_logo_kruh

IG_link   FB_link

NOVÉ LÚKY

 _jedna nosná téma pre všetkých

_zadanie naprieč všetkými ročníkmi s diferencovaním podľa požiadaviek jednotlivých ateliérových predmetov (diferencovanie konkrétnych častí  zadania  a mierok podľa zložitosti)

_ práca na reálnom zadaní a  konkrétnych požiadavkách samosprávy 

_tímová práca v ateliéri, diskusie, kritiky  - investor, pedagóg, architekt, špecialista, študent 

_ vzájomná inšpirácia, generovanie kreatívnych nápadov, odstraňovanie zábran v myslení a diskusiách

_konkrétne zadania jednotlivých študentov/skupín a  typologické druhy objektov vyprofilované po vstupných analýzach a vzájomných diskusiách 

_ zadanie a práca na ňom, môže presiahnuť aj cez viacero semestrov s prihliadnutím na rozsah a obsahovú náplň výstupov práce

_rovnaký prístup a aktivity počas semestra ako v online, tak  aj v offline prostredíZadanie je výzvou v podobe návrhu mestskej zástavby a verejného  priestoru v južnej oblasti územia Petržalka  - Lúky. Je  reakciou na  projekt  transformácie a  rekonštrukcie DK Lúky a jemu priľahlých objektov na moderné centrum súčasného umenia a kultúry pre deti a mládež, ktorý je zadávaný v spolupráci FAD STU so samosprávou mestskej časti Bratislava – Petržalka. Tento projekt sme rozšírili o  vyriešenie širšieho územia južnej časti rozvojovej osi Petržalky. Budeme hľadať optimálnu formu mesta pre zadané územie, t.j.  vhodnú štruktúru, jej kontext, zrozumiteľnosť, vzťah k práci, bývaniu a voľnému času - jednoducho:  udržateľnú transformáciu lokality, s cieľom vytvorenia kvalitného, rozmanitého a dlhodobo užívateľného prostredia. Budeme skúmať možnosti a limity existujúcich objektov DK Lúky v kontexte s novou funkciou aj so samotnou lokalitou.  Overovať budeme  formy udržateľnej transformácie tejto  lokality a jej naplnenie, resp. doplnenie vhodnými typologickými druhmi stavieb.

V prípade záujmu s nami spolupracovať, pošlite prosím svoje portfolio (stačí 2x plagát vo formáte A3 z Vašej tvorby podľa vlastného výberu) na jednu z našich univerzitných emailových schránok.

Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu!
Team DK&ZT&JH