Prejsť na obsah
Ateliér Vitková /Špaček

Študent: bc. Alexandra Chovancová
Ročník: 2. roč. Ing. 
Predmet: 2_AT3_U-Ateliér 3-urbanistická tvorba


Riešené územie sa nachádza na západ od bratislavskej mestskej časti Petržalka, tesne za
štátnymi hranicami. Táto lokalita je priestor prirodzeného rozrastania Bratislavy. Cieľom
návrhu bolo vytvorenie plynulého pokračovania Bratislavy aj za našimi hranicami. V práci
rozširujem urbanistickú štruktúru Bratislavy a uľahčujem cezhraničný presun obyvateľov aj
ďalším prostriedkom – vraciam do pohraničného územia električku, ktorá premávala medzi
Bratislavou a Viedňou v minulosti. Štátne hranice už neberiem ako niečo záväzné
a predpokladám, že v budúcnosti nebudú mať súčasný charakter a obmedzenia spojené
s prechodom sa budú čoraz väčšmi stierať. Nazerám na Bratislavu ako na mesto budúcnosti.
Mesto bez hraníc. Bratislavu 2.0.