Prejsť na obsah
Ateliér Vitková /Špaček

Študent: Bc. Kristína Kakvicová
Ročník: 2. roč. Ing. 
Predmet: 2_AT3_U-Ateliér 3-urbanistická tvorba


Návrh sa zameriava na transformáciu plôch na nábreží, ktoré sú v súčasnosti nevyužívané a zároveň vhodné pre transformáciu. Prvou riešenou plochou je územie zástavby terasových bytových domov, ktoré verejným priestorom vyúsťuje priamo k Dunaju a druhému riešenému územiu, budove maríny s prístavom. Smerom na východ od veľkých výrobných hál sa nachádza komunitné centrum a zrekonštruovaná budova skladu, v ktorej sa
nachádzajú priestory pre aktívne trávenie voľného času. Prechodom popri tejto budove sa dostávame do novovytvoreného parku, ktorého ústredným prvkom je malé námestie ohraničené historickou budovou Bratislavskej brány opevnenia Komárna. Z opačnej strany námestie hraničí s dvoma novo navrhnutými objektami.