Prejsť na obsah
Ateliér Vitková /Špaček
Študent: bc. Dávid Podešva
Ročník: 2. roč. Ing. 
Predmet: 2_AT3_U-Ateliér 3-urbanistická tvorba
Ateliérová práca je zameraná na riešenie problémov mesta Komárno a komplexný návrh
rozvíjajúcej sa zóny. Predkladá návrh regenerácie verejných priestorov v Komárne, v časti
mesta pred historickým opevnením, ktoré sú kontinuálne prepojené s fungujúcou kostrou
verejných priestorov v historickom centre za opevnením. Komplexný urbanistický návrh rieši
fragment oblasti pred hradobným systémom v projekte nazývaný Nové centrum. Návrh novej
zástavby mesta za účelom intenzívnejšieho využitia vnútorného mesta, obsahuje polyfunkčnú
zónu prevažne obytného charakteru, s dôrazom na artikulovaný verejný priestor a pešiu
prístupnosť.