Prejsť na obsah
Ateliér Vitková /Špaček

Vplyv verejného priestoru na kultúru urbanizovania v Rajke


Študent: bc. Barbora Šimkovičová
Ročník: 1. roč. Ing.
Predmet: Ateliér I - urbanistická tvorba

Rajka sa nachádza južne od Bratislavy na území Maďarska. Aj z dôvodu svojej blízkej polohy voči nášmu hlavnému mestu sa počas trendu suburbanizácie tak veľmi zaplnila slovenskými domácnosťami. Pôvodne maďarská obec dnes prechádza rozsiahlou premenou, ktorú sprevádza množstvo problémov ako je demografická zmena, jazyková bariéra alebo dnes počas pandémie aj problém s prechodom cez hranice.
Rozsiahla rezidenčná suburbanizácia však zapríčinila aj zmeny aj v existujúcom zastavanom území obce. Obyvatelia sú ochotní časti svojich tradične dlhých a úzkych pozemkov odpredať za vidinou zárobku a tak sa výrazne prehustila celá štruktúra. Z pôvodných 6-7 árových pozemkov sa stávajú niekedy až tretinové. Bohužiaľ všetko sa to deje nejako samovoľne bez vstupu architekta alebo dostatočných regulácií územným plánom, a bez rešpektu prisťahovalcov, ktorým akoby morálne a etické zásady častokrát nič nehovorili. Tieto fakty spôsobili jednak sociálne problémy a národnostné vyčleňovanie, jednak degradáciu a absenciu verejného priestoru, no tiež niekde nedostatočnú, inde zase prílišnú artikuláciu hraníc osobného, súkromného a verejného priestoru.
Cieľom práce je priblížiť vzniknuté problémy a poskytnúť riešenia zlepšujúce kvalitu života a verejného priestoru v Rajke. 

Práca pozostáva z troch častí:
1. priblíženie problému a príčín jeho vzniku, analýza prostredia,
2. návrh rozvoja - celého územia a ďaľšej obytnej štvrte,
3. úpravy / zásahy do existujúcej štruktúry verejných priestorov Rajky.


Link na portfólio:
https://issuu.com/barborasimkovicova1706/docs/s_imkovic_ova__barbora_smatanova__ka
tari_na_va-vi_