Prejsť na obsah
Ateliér Vitková /Špaček
Študent: Martin Filo
Ročník: IV.
Predmet: Ateliér navrhovania VII, modul M8

Obce Sap aj Ňarád patria do juhoslovenského Mikroregiónu Medzičilizie. Významná
lokalita v blízkosti Dunaja, ale aj výborné dopravné napojenie robia túto lokalitu ešte
zaujímavejšou. Oblasť je charakteristická pre významnú bonitu pôdy
nadregionálneho významu. V mojom návrhu som sa snažil zatraktívniť a priniesť iný
pohlaď na dve malé dediny na južnom Slovensku. Zamieroval som sa na využitie
pôdy, vytváranie atraktívneho miesta pre občanov, ale tiež vytvorenie novej
komunitnej časti dediny. Spojením potravinovej sebestačnosti a udržateľného
bývania vznikol koncept modernej a ekologickej obce ktorá má byť ukážkou rozvoja
do budúcna.