Prejsť na obsah
Ateliér Vitková /Špaček
Študent: Bc. Nikola Chriašteľová
Ročník: 1. roč. Ing. 
Predmet: Ateliér I - urbanistická tvorba 
 
Hranice__ hranica štátu, hranica krajiny ako takej - rieka Dunaj. Hranice jazykové? - Tie sú na asi niekde inde.  Alebo hranice vyčerpatelnosti zdroja nešej obživy - pôdy Žitného Ostrova či ne/navrátného zásahu človeka do krajiny? Všetky tieto hranice sa tu stretávajú na jednom mieste a je na nás či ich berieme ako prekážku alebo prepojenie, bod zlomu či bod od ktorého sa odraziť. 
Osada Veľký Lél__ sa nachádza asi 10 km od Komárna na brheu Dunaja vedľa Veľkolélskeho ostrova a cyklocesty. Vďaka sovojej polohe má potenciál stať sa nielen významným ekoturistickým cieľom, ale aj miestom pre pokojnejší život v symbióze s prírodou.


issuu: https://issuu.com/nikolachriastelova/docs/velkylel