Prejsť na obsah
Ateliér Vitková /Špaček

Campus STU - SomTU


Meno študenta: Viktor Polák
Ročník: 4.
Predmet: Bakalárska práca

Zadaním mojej práce bol verejný priestor medzi objektami STU v centre Bratislavy. Riešené územie sa nachádza v zlom stave a žiada si úplnú premenu. Ako jeden z hlavných dôvodov vidím nastavenie existujúcich hraníc. Budovy síce vytvárajú vnútroblok, no prístup doň je zo všetkých strán blokovaný a prechod je znemožňovaný. Mojou snahou bolo odstránenie týchto hraníc a práve naopak, ľudí do daného územia vtiahnuť a motivovať ich, aby daný priestor využívali. Po vykonaní rôznych analýz som dospel k názoru otvorenia vnútrobloku cez Radlinského ulicu. Predpokladám s celou premenou uličných profilov a s následnou integráciou môjho územia. Vytváram prechody cez existujúce átriá chemickej fakulty a pozývam tak okoloidúcich dnu. Koncepčne mám územie rozdelené na dva pomyselné celky. Prvý je veľkorysý mestský verejný priestor s vysokou mierou flexibility a s potenciálmi využitia. Druhý je zameraný skôr na jednotlivcov a na socializáciu medzi študentmi. Na podporu študentského ducha a identity školy umiestňujem do budovy ťažkých laboratórií študentské centrum a nový obchod s propagačným charakterom pre univerzitu.