Prejsť na obsah
Ateliér Vitková /Špaček

Meno študenta: Daniela Hrabovská
Ročník: 4.
Predmet: Bakalárska práca_U 


Hlavným cieľom práce bolo navrhnúť komplexné riešenie návrhu verejných priestorov Campusu STU, s dôrazom na detailné konštrukčné prerešenie vybranej časti územia.
Dôležitým aspektom navrhnutej práce sú verejné priestory, ktoré sprístupňujem širokej verejnosti, prepájam s novým developmentom a ponúkam možnosti interakcie medzi akademickou obcou a mestom.

Požiadavky na voľné priestory vnútrobloku boli jasne zadefinované a sú nimi hlavne vytvorenie oddychových miest na relax, štúdium, zatraktívnenie areálu amfiteátrom - čo som ja v mojom návrhu riešila pobytovým schodiskom. Poskytujem tiež v riešení vnútorného dvora priestor pre výstavy - pavilóny. Vo vnútrobloku bolo potrebné riešiť aj nutnú minimalizáciu parkovacích miest, preto navrhujem
podzemnú dvojpodlažnú garáž, ktorá túto problematiku vyrieši. Dôležitosť návrhu atraktívneho a funkčného verejného priestoru Campusu STU je veľká, preto je nevyhnutné zaoberať sa touto problematikou.