Prejsť na obsah
Ateliér Vitková /Špaček

Meno študenta: Terézia Kyseľová
Ročník: 4. roč.
Predmet: Bakalárska práca_U

V návrhu sa zameriavam na transformáciu nefunkčného verejného priestoru komplexu budov STU na Námestí slobody. Hlavným prvkom riešenia je vnútroblok fakúlt, kde umiestňujem podzemné garáže pre statickú dopravu automobilovú aj cyklistickú. S podzemia sa vychádza do otvoreného priestoru rampami alebo výťahmi umiestenými v pavilónoch, kde sa nachádza aj sociálne zázemie. Terén upravujem do troch úrovní prepojených rozsiahlym pobytovým schodiskom. Celý priestor dotváram kompozíciou oblúkových záhonov a výsadbou stromov. Mojim cieľom bolo tiež navrhnúť priestor s optimálnou mikroklímou, keďže sa nachádza v centre mesta rýchlo akumulujúceho teplo počas letných dní. To som sa snažila dosiahnuť využitím priepustných a absorbčných povrchov, dostatku tieniacej zelene a vodných prvkov.