Prejsť na obsah
Ateliér Vitková /Špaček

Meno študenta: Bc. Alexandra Chovancová

Ročník: 2. roč. Ing. 

Predmet: Diplomová práca          2_DP_U

Diplomová práca sa zaoberá cezhraničným rozvojom Bratislavy smerom na Viedeň. Riešené územie leží na hlavnej západnej rozvojovej osi smerom na Wolfsthal. V práci sa snažím o vytvorenie plne vybavenej novej mestskej štvrti s veľmi dobrou dostupnosťou do centra Bratislavy. K tomu prispieva aj obnovenie električkovej trate medzi Petržalkou a Wolfsthalom. Na území zachovávam veľké množstvo zelene a navrhujem rameno Dunaja, ktoré pomôže k regulácii hladiny v centre Bratislavy a celkovo dopomôže k ochladeniu celého územia. Vytváram modernú polyfunkčnú mestskú štvrť s množstvom možností na bývanie, prácu no i rekreáciu a šport.