Prejsť na obsah
Ateliér Vitková /Špaček

Mestský blok Bratislavy 2050 - hranice udržateľnosti, sebestačnosti a dialógu funkcií

Nové sídlo Metropolitného inštitútu Bratislavy

Meno študenta: Karina Humajová

Ročník: 2. roč. Ing. 

Predmet: 2_DP_A Diplomová práca

Diplomová práca preveruje možnosti urbanistického riešenia mestského bloku s priľahlým okolím a následnému architektonickému návrhu sídla Metropolitného inštitútu Bratislavy situovaného v tomto území. Predmetné územie v súčasnosti slúži ako areál technických služieb a hlavné mesto plánuje jeho transformáciu na polyfunkčný mestský blok s koncentráciou mestských plánovacích inštitúcii na čele s MIB-om. Práca pozostáva z analýz súčasného stavu a zapracovania ich výsledkov do návrhu konkrétneho objektu na báze dreva zohľadňujúc súčasné trendy v udržateľnej architektúre spolu s požiadavkami zo strany mesta na budúce sídlo MIB-u.