Prejsť na obsah
Ateliér Vitková /Špaček

Transformácia územia lodeníc v KomárneMeno študenta: Bc. Kristína Kakvicová
Ročník: 6.
Predmet: 2_DP_U, Diplomová práca

Diplomová práca sa zameriava na využitie potenciálu lokality starých lodeníc v Komárne. Hlavnou myšlienkou návrhu je vytvoriť mestskú zónu na mieste chátrajúceho a v súčasnosti do veľkej miery nevyužívaného areálu lodeníc, ktorý však patrí k symbolom Komárna a je silno spätý s jeho históriou. Návrh sa sústreďuje na vytvorenie modernej štvrte na území vysokej historickej hodnoty, ktorú rešpektuje a pozdvihuje. Hlavným cieľom je otvoriť areál lodeníc pre bežných občanov Komárna a tak zvýšiť povedomie o jeho dôležitom postavení v histórii mesta. Návrh zohľadňuje identitu priestoru, nadväzuje na okolitú mestskú štruktúru a poskytuje nové priestory pre bývanie, administratívu, komerčné priestory, ako aj verejné priestory a plochy mestskej zelene. Práca kladie dôraz na súčasnú demografiu Komárna a na predikciu budúceho demografického vývoja a s ním spojené výzvy.