Prejsť na obsah
Ateliér Vitková /Špaček

Parkovací dom s vybavenosťou - Rožák 

Meno študenta: Barbora Šimkovičová 

Ročník: 1. ročník Ing. 

Predmet: Ateliér II - architektonická tvorba 

Zadanie ateliérovej tvorby spočíva v návrhu parkovacieho domu na vstupe do centra mesta Púchov. Avšak poloha a význam priestoru, kde má byť parkovací dom umiestnený je privysoká. Pod obalom  zadania sa tak otvárajú otázky hodnoty samotného priestoru, spolužitia rozdielnych funkcií spolu so  

zabezpečením potrebných parkovacích kapacít a možná adaptabilita objektu. Návrh je akýmsi  vyústením myšlienok a hľadania odpovedí na tieto otázky.