Prejsť na obsah
Ateliér Vitková /Špaček

Bratislava 2050 - znižovanie uhlíkovej stopy mesta

 

16.9.2019. Aktuálna koncentrácia CO2 v atmosfére: 409,20 ppm. Hodnota pred rokom: 405,50 ppm. Bezpečná koncentrácia: 350 ppm.

Prehnaná spotreba, individualistické správanie, nekontrolované čerpanie obnoviteľných zdrojov, zmeny klímy a strata biodiverzity sa stávajú najzávažnejším problémom našej doby. Len stavebný sektor zodpovedá za takmer 40% globálnych emisií oxidu uhličitého. 

Je ešte možné zastaviť tento negatívny vývoj? Ako by mali vyzerať potrebné zmeny? Čo pomôže zmeniť urbanizmus miest, čo architektonické riešenie budov? 

Ako rýchlo vieme v Bratislave začať smerovať ku karbónovej neutralite? Akými spôsobmi a nástrojmi? 

Žijeme v dobe, kedy je pre profesiu architekta nevyhnutné správať sa zodpovednejšie ako kedykoľvek predtým - konať zodpovedne voči sebe i ostatným. Stráca sa hranica medzi architektúrou a urbanizmom, tvorba a práca architekta musí byť postavená na relevantných zdrojoch a robustných výskumoch. 

Riešeným územím bude širšie centrum Starého mesta Bratislava. Zadania v architektúre sa budú sústrediť na hľadanie riešení pre voľné prieluky a adaptácie existujúcich budov, urbanisti na udržateľné stratégie pre verejné priestory a celkový rozvoj zóny.  

 

4. roč. BC - urbanizmus 

Témou bakalárskej práce v oblasti urbanizmus sú verejné priestory Campusu STU. Téma je prepojená so súťažou MUNISS, viac info tu:

 https://www.fa.stuba.sk/sk/dianie-na-fakulte/aktuality/sutaz-muniss.html?page_id=7519

5. roč. Ateliér II 

V rámci ateliéru II, zameraného na architektúru, je možnosť spracovávať tému v náväznosti na predmet Ateliér I, prípadne i novú lokalitu v rámci scenára pre mesto Bratislava v roku 2050. Študenti sa môžu zapojiť i do súťaže MUNISS, v rámci ktorej budú vedení k architektonickému zameraniu riešenia. 

6. roč. Diplomová práca - architektúra 

6. roč. Diplomová práca - urbanizmus  

Diplomové práce plynulo nadväzujú na zimný semester, so zameraním na detailné riešenie dlhodobého a inovatívneho scenára rozvoja vybraných území mesta Bratislava so scenárom do roka 2050.