Prejsť na obsah
Ateliér Baláž

Definovanie záujmu novej spoločnosti tzv. „Interest solving“, ovplyvnená ekologickou a pandemickou krízou, smerujúcej k novému životnému štýlu, oproti stagnujúcemu pohľadu post-postmodernej spoločnosti súčasnosti. Dizajn morfujúci súčasný životný štýl, založený na autentickej motivácii v spoločenskom konaní v prospech udržateľnosti, ekológie a zdravia  a zároveň ponúkajúci možnosť edukácie spoločnosti a podpory jej správneho rozhodovania sa,  inšpirujúci prostredníctvom dizajnu, k takému spôsobu života, ktorým sa môže podieľať na trvalo udržateľnom rozvoji každý jednotlivec. Motivujúci užívateľa k sebareflexii s efektom stimulácie duchovných kvalít. Hľadajúci nové a meniaci a pretvárajúci súčasné fungovanie a podmienky spoločnosti v jej prostredí vo všetkých sférach života.

Ide o interakciu samotného dizajnu a ľudskej spoločnosti, ako základný kompozičný prvok návrhu, vytvárajúci jedinečný vizuálny jazyk a harmonizujúci dizajn a engineering do nového celku. Udržateľnosť, na jednej strane spojená s materiálmi a na druhej strane so vzťahmi a procesmi, ktoré majú vplyv na spoločnosť a jej životné prostredie. Prvky, štruktúry a systémy zohľadňujúce potreby moderného životného priestoru, členiac ho na formálny a neformálny alebo pracovný a súkromný, odvíjajúc sa od nárokov na mobilitu, ergonómiu, akustiku, osvetlenie, modularitu alebo vizuálnu stimuláciu.

 

                 

 Vouloir allej                                              Gnom                                                           Seat19

 Rebeca Ihringová                                    Juraj Kotoč                                                 Adam Masár

 3. ročník Bc                                               3. ročník Bc                                                3. ročník Bc

 

                 

 Fibona                                                         Orpheus - H2                                             Fitab                                               

 Laura Sasváriová                                     Jakub Maglay                                            Michaela Tomová                            

 3. ročník Bc                                                4. ročník Bc                                               4. ročník Bc         

          

         

 Terramorphing                                         Terramorphing

 Bc. Daniel Chromek                                 Mgr. art. Jakub Krivulka

 1. ročník Mgr                                              2. ročník Mgr