Prejsť na obsah
VYUČUJÚCI

doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD.

Architekt a pedagóg. Venuje sa projektom z oblasti súkromného a verejného interiéru, architektúry, dizajnu výstav, dizajnu nábytku a vedeckovýskumnej činnosti. Po absolvovaní štúdia na FA STU praxoval v ateliéroch architekta Rastislava Janáka, Pavla Kosnáča a architekta Ivana Petelena. Jeho dizajnérske práce boli zaradené do výberových prehliadok dizajnu PRIEMYSELNÝ DIZAJN NA SLOVENSKU 1990-2000 a DIZAJN NA SLOVENSKU 1990 – 2005, papierový nábytok Modul sa stal v roku 2019 súčasťou zbierky Slovenského múzea dizajnu.

doc. Ing. arch. Michal C. Hronský, PhD.

Architekt, dizajnér a pedagóg. Venuje sa projektom z oblasti súkromného a verejného interiéru, architektúry, dizajnu výstav, nábytku a grafického dizajnu. Pred vlastnou architektonickou dráhou praxoval v ateliéroch architekta Rastislava Janáka a architekta Ivana Petelena. Od roku 2000 je autorizovaným architektom SKA.

Sú držiteľmi niekoľkých ocenení za architektúru a interiér: CE.ZA.AR 2002 v kategórii interiér a stavebný dizajn, niekoľkých nominácií na Cenu CE.ZA.AR (2004, 2005, 2007, 2008), nominácie na Cenu Dušana Jurkoviča (1996), Cenu Ferdinanda Čapku (1999) a viacerých cien za výstavné stánky na veľtrhoch.
V roku 2018 získali v spolupráci s f. Europlac GERMAN DESIGN AWARD za dizajn dreveného obkladu Formenhybrid.

Asistenti ateliéru:

Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.

Mgr. Art. Ing. arch. Peter Mazalán, PhD.

PORTFÓLIO