Prejsť na obsah
Ateliér Humaj

Navrhnúť dobrý produkt predpokladá, aby tvorca mal rozsiahlejšie vedomosti z oblasti dizajnu, ktoré by nevyhnutne mali byť prepojené s primeraným talentom vidieť okolitý svet ako priestor, ktorý sa dá kontinuálne vylepšovať a spoluvytvárať do optimálnej, hoci stále sa meniacej podoby. Dizajn je okrem iného aj o hľadaní rovnováhy medzi formálnou krásou a spoľahlivou funkciou. Osvedčená tradícia môže byť dobrým východiskom pre dizajnérske inovácie. Veľmi dôležité je pochopiť podstatu zariadenia, prístroja, produktu, ktorý treba nanovo navrhnúť, resp. dať mu nový re-dizajn. Študenti, ktorí sa rozhodnú pre ATELIÉR 180, môžu vlastnou tvorbou presvedčiť, že správne pochopili poslanie a význam dizajnu pri tvorbe novej reality. Kontinuálna snaha a túžba po ekologickej, bezodpadovej budúcnosti môže pomôcť vytvoriť znesiteľnú prítomnosť.

Ateliér ...

Táto stránka sa nezobrazuje, je len odkazom na úvodnú stránku ateliéru...

...

Design Studio ... (English Study)

English pages of the design studio ...