Prejsť na obsah
Ateliér Humaj

Navrhnúť dobrý produkt predpokladá, že tvorca má rozsiahle vedomosti z oblasti dizajnu ale i príbuzných vedných a umeleckých odborov, ktoré by nevyhnutne mali byť prepojené s primeraným talentom vidieť okolitý svet ako priestor, ktorý sa dá kontinuálne vylepšovať a spoluvytvárať do optimálnej, hoci stále sa meniacej podoby. Mal by vedieť pracovať veľmi flexibilne,či už sólo alebo v tvorivom kolektíve. To platí aj pre adeptov dizajnérskeho remesla - študentov. Dizajn je okrem iného aj o hľadaní rovnováhy medzi formálnou krásou,  spoľahlivou funkciou , ekonomickou primeranosťou a ekologickou vyváženosťou. Osvedčená tradícia môže byť dobrým východiskom pre dizajnérske inovácie. Veľmi dôležité je pochopiť podstatu zariadenia, prístroja, produktu, ktorý treba nanovo navrhnúť, resp. dať mu nový re-dizajn. Študenti, ktorí sa rozhodnú pre ATELIÉR 180, môžu vlastnou tvorbou presvedčiť, že správne pochopili poslanie a význam dizajnu pri tvorbe nových ale i tvorivo zrecyklovaných výrobkov. Kontinuálna snaha a túžba po ekologickej skoro bezodpadovej budúcnosti môže pomôcť vytvoriť znesiteľnú prítomnosť.

Zdroj: P. Humaj, práca študenta M. Zbončáka    

Humaj, P.: Dizajn v kontexte vývoja robotiky, Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2015, 96 s., ISBN 978822742283

Publikácia je zameraná na získanie predstavy o tom, ako umenie a dizajn môžu spolupracovať pri tvorbe vízií, a následne aj vzniku nových robotických riešení, ktoré už presahujú až do symbiózy umelej inteligencie a novej estetiky budúcich produktov. Taktiež v krátkosti mapuje spoluprácu medzi FEI a FA STU pri navrhovaní študentských prác zameraných na robotiku a predovšetkým na dizajn robotov.