Prejsť na obsah
Ateliér Kotradyová / Kočlík

Dizajn interiéru a nábytku

Dizajn interiéru
Ateliér je zameraný ťažiskovo na oblasť interiérovej tvorby.  Projektuje a skúma interiér a jeho súčasti ako životného priestoru, z hľadiska prevádzkového, estetického, ekologického, zdravotného a sociálneho. Zadania sú úzko spojené s praxou a táto spolupráca s konkrétnym zadávateľom buduje potrebné skúsenosti. Ateliér sa venuje nie len komerčným spoluprácam, ale často sa podieľa aj na spolupráci na aktuálnom výskume a v polohe altruistického aktivistu pre rôzne organizácie či skupiny.
Dizajn nábytku
je samostatný odbor, ale je samozrejme aj neoddeliteľnou súčasťou interiérovej tvorby hlavne v podobe riešení pre konkrétne zadania. Témy budú zadané zvlášť pre oblasť interiérovej tvorby (pre zameranie Interiérový dizajn) a zvlášť pre tvorbu nábytku (pre Bc. stupeň produktový dizajn).

DIPLOMOVÁ PRÁCA

Michal Blaško
Kristína Fábiková
Laura Uhlárová
Andrea Pašková
Ivona Šramová
Michaela Zimmermanová
Eva Linhardová

Ateliér II

Barlová Dominika
Ficová Kristína  
Hencová Monika
Kittner Karin
Kvaššayová Paulína
Martinková Jarmila
Matišáková Eva
Meliško Michal
Romančíková Inéza
Schwartzová Dominika
Šebeňová Laura