Prejsť na obsah
Ateliér Kováč /Joklová

Vážený návštevník, návštevníčka,

vitajte na stránke vertikálneho ateliéru Kováč – Joklová. Pozývame na prehliadku študentskej ateliérovej tvorby v rámci VIRTUÁLNEHO PRIESKUMU FAD ZS 2020/21.

V tomto semestri sme sa v rámci vertikálneho ateliéru zaoberali potenciálmi rozvoja MČ Bratislava Dúbravka. Túto tému plánujeme naďalej rozvíjať aj v nasledujúcom semestri. Ambíciou je spojením našich síl (tvorivých i vedeckých) v spolupráci s MČ vytvoriť komplexný materiál venujúci sa tomuto dynamicky sa rozvíjajúcemu územiu.


PREZENTOVANÉ ATELIÉROVÉ PRÁCE:

Nasledujúce študentské práce v rátatne zadania si môžete prezrieť skrolovaním stránky smerom dole. Každá prezentovaná práca obsahuje krátku anotáciu a prezentačný poster. Nasledovný prehľad súčasne ponúka možnosť rýchlej voľby - zobrazenia prezentačného postra a to kliknutím na požadovanú položku z nasledovného zoznamu.

- ZADANIE

- 6. ROČNÍK - 

- Bc. Ágnes Gyarmati _ BRATISLAVA_DÚBRAVKA_ZDRAVÉ MESTO _ 2_AT3_U

- Bc. Pavol Macko _ TERMINÁL INTEGROVANEJ OSOBNEJ PREPRAVY_DÚBRAVKA _ 2AT3_A -

- Bc. Oliver Vician _ BRATISLAVA_ZDRAVÉ MESTO_SEVERNÝ ROZVOJ _ 2_AT3_U -   

- 5. ROČNÍK - 

- Bc. Denis Baričák - Bc. Andrea Gabrielová - Bc. Zuzana Zacharová _ DÚBRAVKA_CENTRÁLNA ROZVOJOVÁ OS MESTA _ 2_AT1_AU -

- Bc. Jana Trnková - Bc. Jesika Žovinová _ BRATISLAVA_DÚBRAVKA _ 2_AT1_AU -

- 4. ROČNÍK - 

- Zoran Červeni - Oleksandra Zaika _ DÚBRAVKA_SEVERNÝ ROZVOJ _ 1_AN7M8_AU -

- Lucia Kutálková - Eva Lukáčová _ DÚBRAVKA_SEVERNÝ ROZVOJ _ 1_AN7M8_AU -

- ERASMUS - 

- Madhu Sain - Emmanuel Poivet - Paola Franco - Ewa Pytlik _ CULTURAL, SOCIAL AND TRANSPORT DEVELOPMENT IN NORTHERN DÚBRAVKA _ 2_AT1_AU


ZADANIE

ZADANIE DÚBRAVKA

LOKALITA: Dúbravka, ako pôvodne samostatná obec s typickou historickou zástavbou s úzkymi, predĺženými dvormi, sa pričlenila k Bratislave v roku 1946. Podstatnejšie zmeny nastali až v 70. rokoch rozsiahlou výstavbou prevažne panelových stavieb. Sídlisko so 14 300 bytmi kontrastuje s mnohými kultúrnymi pamiatkami. Nová výstavba sa začala až koncom a 20. a začiatkom 21. storočia. Dúbravka je jednou z najvýhodnejšie situovaných mestských častí Bratislavy. Nachádza sa v lone prekrásneho prírodného prostredia Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a na úpätí Štátnej rezervácie Devínska Kobyla, na ploche 862 ha, s počtom obyvateľov 39 000. Nedávno tu boli nájdené pozostatky jedného z najvýznamnejších rímskych osídlení na Slovensku - základy vidieckej vily Villa Rustica, ktorá usiluje o zápis do UNESCO.
V kontakte s územím Dúbravky je rozsiahle rozvojové územie Devínskej Novej Vsi a Lamača – Bory, s vybavenosťou celomestského významu – Bory Mall, nemocnica Penty, a takisto plánovaná nová nemocnica na Rázsochách. V kontaktnom území sa nachádza najväčší producent a zamestnávateľ na Slovensku – Volkswagen Slovakia, s perspektívou ďalšieho rozvoja. Na území Dúbravky ÚPN BA definuje aj rozvojové športové plochy celomestského významu. Dobré dopravné prepojenie s centrom mesta umocňuje vízia dopravného generelu mesta Bratislavy s predĺžením električkovej trate do Borov. V mieste, kde bude električková trať križovať železničnú, by mal vzniknúť železničný terminál, ktorý bude nepochybne významným dopravným uzlom. Trimodálny terminál bude prepájať diaľničný privádzač D2, medzinárodnú želežničnú trať z Prahy a Brna s prestupom na integrovanú železničnú prepravu a električkovú infraštruktúru mesta.

ZADANIE: Hľadanie potenciálu rozvojových plôch, optimálnych prepojení existujúcich i navrhovaných štruktúr, prepojení v stratégii severozápadného rozvoja Bratislavy, prepojení s prírodnými a kultúrnymi dominantami, v zmysle zdravého životného štýlu, tvorby optimálnych podmienok pre sociálnu integráciu, v zmysle zdravého bývania, práce, vzdelávania, športu a oddychu, humanizácia dopravy a posilnenie peších a cyklistických trás, ako aj hľadanie možností pre energeticky sebestačné štvrte, to všetko bolo v náplňou predstavovanej ateliérovej tvorby.


ÁGNES GYARMATI

Bratislava_Dúbravka_Zdravé Mesto

VEDÚCI PRÁCE: doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.

PREDMET: 2_AT3_U

GARANT PREDMETU: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, PhD.

POSTER_GYARMATY


PAVOL MACKO

Terminál Integrovanej Osobnej Prepravy_Dúbravka

VEDÚCI PRÁCE: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.

PREDMET: 2_AT3_A

GARANT PREDMETU: prof. Ing. arch. Vladimír šimkovič, PhD.

SPRIEVODNÝ TEXT

POSTER MACKO


OLIVER VICIAN

Zdravé Mesto - Severný Rozvoj Bratislavy

VEDÚCI PRÁCE: doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.

PREDMET: 2_AT3_U

GARANT PREDMETU: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, PhD.

SPRIEVODNÝ TEXT

POSTER_VICIAN


DENIS BARIČÁK - ANDREA GABRIELOVÁ - ZUZANA ZACHAROVÁ

Dúbravka - Centrálna Rozvojová Os Mesta

VEDÚCI PRÁCE: Ing. arch. Karol Görner, PhD. - Ing. arch. Lucia Štefancová, PhD.

PREDMET: 2_AT1_AU

GARANT PREDMETU: prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.

POSTER_BARIČÁK_GABRIELOVÁ_ZACHAROVÁ


JANA TRNKOVÁ - JESIKA ŽOVINOVÁ

Bratislava - Dúbravka

VEDÚCI PRÁCE: doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.

PREDMET: 2_AT1_AU

GARANT PREDMETU: prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.

SPRIEVODNÝ TEXT

POSTER_TRNKOVÁ_ŽOVINOVÁ


ZORAN ČERVENI - OLEKSANDRA ZAIKA

Dúbravka - Severný Rozvoj

VEDÚCI PRÁCE: Ing. arch. Karol Görner, PhD. - Ing. arch. Lucia Štefancová, PhD.

PREDMET: 1_AN7M8_AU

GARANT PREDMETU: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, PhD.

SPRIEVODNÝ TEXT

POSTER_ČERVENI ZAIKA


LUCIA KUTÁLKOVÁ - EVA LUKÁČOVÁ

Dúbravka - Severný Rozvoj

VEDÚCI PRÁCE: Ing. arch. Karol Görner, PhD. - Ing. arch. Lucia Štefancová, PhD.

PREDMET: 1_AN7M8_AU

GARANT PREDMETU: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, PhD.

SPRIEVODNÝ TEXT

POSTER_KUTÁLKOVÁ_LUKÁČOVÁ


MADHU SAIN - EMMANUEL POIVET - PAOLA FRANCO - EWA PYTLIK

Cultural, Soscial and Transport Development in Northern Dúbravka

VEDÚCI PRÁCE: Ing. arch. Karol Görner, PhD. - Ing. arch. Lucia Štefancová, PhD.

PREDMET: 2_AT1_AU

GARANT PREDMETU: prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.

SPRIEVODNÝ TEXT

POSTER_ERASMUS


ĎAKUJEME ZA NÁVŠTEVU VA KOVÁČ - JOKLOVÁ!