Prejsť na obsah
Ateliér Kováč /Joklová

Milí študenti,

na tento semester sme si pre vás opäť pripravili zaujímavú tému z mestského prostredia s krycím názvom "Z Pozoru do Pohovu". Cieľom témy je vytvoriť urbanisticko-architektonický názor na transformáciu areálu kasární v areáli Ministerstva obrany SR a priľahlého územia bratislavskej Filiálky. Ide o pomerne rozsiahle územie zahŕňajúce viaceré možnosti: od komplexného urbanistického riešenia územia, revitalizácie kasárenského areálu, návrhu zástavby a verejných priestorov vo funkčne nevyužitom železničnom koridore, až po architektonické stvárnenie vojenskej ubytovne "kukurice" či vyslovenie názoru na objekt  a verejný priestor Istropolisu. Na téme úzko spolupracujeme s Mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto, ktorá nám počas semestra poskytne odborné konzultácie a podklady.

Vzhľadom na mimoriadnu pandemickú situáciu a s ňou súvisiaci online režim sme otvorení aj vašim vlatným témam. Pokiaľ teda viete o nejakej lokalite vo vašom meste a okolí, ktorú považujete za atraktívnu, môžete nám ju navrhnúť.

Ďalšie podrobnosti o téme a možnostiach prihlasovať sa na jednotlivé ateliéry budú súčasťou pondelkovej prezentácie, respektíve budú priebežne aktualizované aj na našej webovej stránke - teda tu :)

Tešíme sa na všetkých záujemcov, prihlasovanie do nášho ateliéru sa bude konať prostredníctvom AIS v zmysle usmernenia FAD STU v Bratislave:

https://www.fa.stuba.sk/sk/dianie-na-fakulte/aktuality/prihlasovanie-vertikalne-ateliery-zs-2021-22.html?page_id=9723

v prípade, ak Vás náš VA zaujal, sa nám prosím ohláste vopred aj osobne na mailovej adrese: kovac.joklova@gmail.com

V maili nám nezabudnite poskytnúť základné údaje - ročník štúdia, zameranie a pár vetami vysvetliť motiváciu pridať sa do nášho kolektívu. Priloženie portfólia je vítané. Tieto informácie nám pomôžu efektívnejšie nadimenzovať počty študentov a skladbu ateliérov. 

Ďakujeme! 

PREZENTÁCIA VA - TÉMY 2021/2022

TÉMA 2021/2022

PREZENTÁCIA VA - TÉMY 2021/2022


späť na hlavnú stránku ateliéru