Prejsť na obsah
Ateliér Kráľová /Zacharová

DEDIČSTVO PRE ROZVOJ

>>> Vertikálne ateliéry (prehľad)

FEBRUÁR 2021 - NOVÉ TÉMY_LETNÝ SEMESTER 2020/2021

 

Vítame Vás všetkých v novom letnom semestri: AKTUÁLNE MÁME PRE ŠTUDENTOV EŠTE 3 VOĽNÉ MIESTA
Maximálny počet študentov vo VA = 14 + ERAZMUS

Témy:

4. ROČNÍK 1_BP_AU

RADNICA ČUNOVO, KOMUNITNÉ CENTRUM - téma vypísaná garantom predmetu 

 

5. ROČNÍK_ ING 2_AT2_A

PREDPOLIE SLOVNAFTU - VLČIE HRDLO - BRATISLAVA

INFORMAČNÉ A VZDELÁVACIE CENTRUM V KONTAKTE ALEBO V BLÍZKOSTI AREÁLU NKP_BAŽANTNICA JAROVCE

ŠPORTOVO REKREAČNÝ OBJEKT NA NÁBREŽÍ_LOKALITA PODĽA VLASTNÉHO VÝBERU

MODRA_Piesok (okr. Trnava), bývalá nemecká škola, návrh nového funkčného využitia

TRENČÍN_komplex pradiarne v areáli bývalej továrne Merina, Konverzia industriálneho dedičstva
 

6. ROČNÍK_ ING 2_DP_A

VESLÁRSKY KLUB NA NÁBREŽÍ DUNAJA_ZEMNÍK_BRASTISLAVA

MÚZEUM HOREHRONSKEJ KULTÚRY_HEĽPA

  

V prípade záujmu nás kontaktujte na týchto mailoch prípadne telefonicky na čísle: 0903 257 225, 0904 471 618

kralova@fa.stuba.sk, zuzana.zacharova@stuba.skvladimir.hain@stuba.skeva.bellakova@gmail.com

 

Ďakujeme Vám za Váš záujem

Všetci (vrátane Erazmus študentov) ste srdečne vítaní. 

 

Na osobný pohovor si podľa vlastného výberu pripravte (poster) niektorej z vašich predchádzajúcich obľúbených ateliérovych prác. V prípadne záujmu o iné zadanie aj stručné podklady k tejto téme. Tešíme sa na spoluprácu.

 

Máme za sebou ďalšie úspešné online obhajoby ZS 2020/2021

Grafické prílohy si vo virtuálnom prieskume môžte pozrieť v sekcii ZADANIE a práce v sekcii GALÉRIA:

   

 

Ako bolo avizované obhajoba Vertikálneho Ateliéru sa uskutočnila

dňa 14.1. 2021 o 9:00 hod  cez google meet: meet.google.com/zws-sezm-gzu

Všetci naši 12. študenti stihli odovzdať prácu načas takže môžeme s radosťou konštatovať,

že všetci boli pripustení k obhajobe. Komisia mala odovzdané portfólia vopred naštudované.

Mali sme viacero tém z praxe a podľa nich boli zložené aj jednotlivé komisie.

 

4. ročník - téma (Rekonštrukcia Apollo klubu v Bratislave - spolupráva so Slovnaftom) 

Začiatok o 9:00 / 6 študentov

 

Poradie študentov:

 1. Aneta Janovičová                         9:00
 2. Dominika Pivarčiová                   9:15
 3. Bronislava Masárová                  9:30
 4. Soňa Dorušiaková                       9:45
 5. Stanislava Mozoľová                  10:00
 6. Tomáš Bielený                            10:15

 Komisia:

 1. Ing. Vladimír Goceliak - Leader of Property and Asset Management - Slovnaft  
 2. Ing. arch. Martin Vaščák,  Dr. techn. - autorizovaný architekt SKA, MVA ace s.r.o., Bratislava
 3. Ing. arch. Norbert Dvorčák - Metropolitný inštitút Bratislavy - Sekcia územného plánovania
 4. doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. - FAD STU
 5. Ing. arch. Zuzana Zacharová - autorizovaná architekta SKA, Design Factory, o.z.

  

 

5. ročník - téma (Urbanistická revitalizácia Vlčieho hrdla a predpolia Slovnaftu v Bratislave) 

Začiatok 10:30 - 11:30 / 4 študenti

 

Poradie študentov:

 1. Bc. Natália Némethyová            10:30
 2. Bc. Eliška Osvaldová                   10:45
 3. Bc. Andrea Furdová                    11:00
 4. Bc. Natália Plevjaková                11:15

  Komisia:

 1. Ing. Vladimír Goceliak - Leader of Property and Asset Management - Slovnaft  
 2. Ing. arch. Martin Vaščák,  Dr. techn. - autorizovaný architekt SKA, MVA ace s.r.o., Bratislava
 3. Ing. arch. Norbert Dvorčák - Metropolitný inštitút Bratislavy - Sekcia územného plánovania
 4. doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. - FAD STU
 5. Ing. arch. Zuzana Zacharová - Design Factory

       +

 1. Mgr. Peter Bánovec - Magistrát hlavného mesta BA (pridá sa na 5. ročník)

       Externí členovia komisií: Ing. arch. Eva Belláková, PhD. Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.

  

6. ročník - témy (Urbanistický rozvoj južnej časti Bratislavy)

Začiatok 12:00 - 12:30 / 1 študent

 1. Bc. Daniel Lacuš                                 12:00

 Komisia:

 1. Ing. arch. Martin Vaščák,  Dr. techn. - autorizovaný architekt SKA, MVA ace s.r.o., Bratislava
 2. Ing. arch. Norbert Dvorčák - Metropolitný inštitút Bratislavy - Sekcia územného plánovania
 3. doc. Ing. Attila Tóth, PhD. - FZKI SPU Nitra
 4. Ing. arch. Michal Czafík, PhD. - FAD STU
 5. doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. - FAD STU
 6. Ing. arch. Zuzana Zacharová - Design Factory

       +

       Externí členovia komisie: Ing. arch. Eva Belláková, PhD. Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.

 

 

 

6. ročník - témy (Múzeum horehronskej kultúry)

Táto komisia bola z dôvodu pandémie presunutá na 27.1.2021 - 14:00 - 15:30 / 1 študent

 

       12. Bc. Simona Víťazová Bohovicová     14:00

 Komisia:

 1. Jarmila Oceľová (koordinátorka za OOCR Horehronie)
 2. Ivica Krištofová (riaditeľka HMB - Horehronského múzea) 
 3. Gabriela Kováčiková - etnologička
 4. Ing. arch. Veronika Aschenbrierová - lokálna architektka a koordinátorka
 5. doc. Ing. Attila Tóth, PhD. - FZKI SPU Nitra
 6. Mgr. Mária Kemková - poverená starostom obce Heľpa (Peter Hyriak
 7. doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. - FAD STU
 8. Ing. arch. Zuzana Zacharová - Design Factory

       +

       Externí členovia komisie: Ing. arch. Eva Belláková, PhD. Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.

 

 Dokumentácia priebehu online obhajob. Všetci študenti pozorne sledovali a počívali aj obhajoby svojich kolegov. 

 

  

 

Jednotlivé komisie objektívne práce ohodnotili a partnerské spolupracujúce organizácie vyjadrili záujem o pokračovanie spolupráce aj o aplikáciu niektorých riešení do praxe čo bolo jedným s hlavných cieľov nášho vertikálneho ateliéru. Grafické prílohy si vo virtuálnom prieskume tohto semestra môžte pozrieť v sekcii GALÉRIA. Momentálne sa už tešíme na nové témy v letnom semestri, ktoré aktuálne pripravujeme.

 

SEPTEMBER 2020 - ÚVOD AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Na úvod si pozrite nasledujúce video

Aby bolo možné efektívne zorganizovať výberové konanie študent do mailu napíše svoje meno, priezvisko, aktuálny ročník štúdia, prípadne aj tému ktorú by mal záujem riešiť. Na základe toho bude vytvorený poradovník a vyhradený čas kedy sa spoločne v neformálnom rozhovore porozprávame o podrobnostiach

V prípade záujmu nás kontaktujte na týchto mailoch prípadne telefonicky na čísle: 0903 257 225, 0904 471 618

kralova@fa.stuba.sk, zuzana.zacharova@stuba.skvladimir.hain@stuba.skeva.bellakova@gmail.com

 

Termíny výberového konania pre zimný semenster 2020/2021:

1.kolo:  Prihlasovanie  16.9.2020 /do 13,00h, schvaľovanie od 13,00-15,00h/

2.kolo: Prihlasovanie  17.9.2020 /do 13,00h, schvaľovanie od 13,00-15,00h/

Aktuálne už nemáme voľné miesta 

Ďakujeme Vám za Váš záujem
 

Na osobný pohovor si podľa vlastného výberu pripravte (poster) niektorej z vašich predchádzajúcich obľúbených ateliérovych prác. V prípadne záujmu o iné zadanie aj stručné podklady k tejto téme. Vybraní študenti sa následne v zmysle inštrukcií od prodekanky prihlásia do vertikálneho ateliéru cez AIS. Tešíme sa na spoluprácu.

Všetci (vrátane Erazmus študentov) ste srdečne vítaní.   

 

Maximálny počet študentov vo VA = 12 + ERAZMUS

 (4 študenti 4 roč., + 4 študenti 5 roč. + 4 študenti 6 roč.) 

 

Študenti v našom tíme v akademickom roku 2020/2021:
Dominika Pivarčiová (4.roč.)_Tomáš  Bielený (4.roč.)_Bronislava Masárová (4. roč.)
Aneta Janovičová (4.roč.)_Stanislava Mozoľová (4. roč.)_Soňa Dorušiaková (4.rpč.)
Natália Némethyová (5. roč.)__ Eliška Osvaldová (5.roč.)__ Natália Plevjaková (5. roč.)
Andrea Furdová (5. roč.)
Simona Bohovicová - Víťazová (6. roč.)__ Daniel Lacuš  (6. roč.) 
  

https://www.facebook.com/kralovazacharova/ 

                                                              

Študenti v našom tíme v minulom akademickom roku 2019/2020:
Natália Némethyová (4. roč.)__ Eliška Osvaldová (4.roč.)__ Natália Plevjaková (4. roč.)
Andrea Furdová (4. roč.)
Simona Bohovicová - Víťazová (5. roč.)__ Daniel Lacuš  (5. roč.)
Martina Jelínková (6. roč.)__ Ivan Kanich  (6. roč.)__ Barbora Kukučková (6. roč.)__ Viktor Lampert  (6. roč.)  Nicolette Andeleková (6. roč.)

  

Koncepcia pôsobenia ateliéru je založená na aktívnom prepojení vzdelávacieho systému prípravy budúcich architektov so „svetom projekčnej praxe“, čo je zosobnené  v zložení tímového vedenia ateliéru:

 • Ing. Eva Kráľová, CSc. – pedagóg FA STU za vzdelávaciu sféru a 
 • arch. Zuzana Zacharová – autorizovaná architektka SKA, z projektovej kancelárie ADOM. M Studio a designfactory, o.z. za prax.

Využívanie architektonického dedičstva (prostredníctvom jeho revitalizácie) je alternatívou k existujúcej praxi extenzívneho monofunkčného developmentu realizovaného záberom prírodných zdrojov (neurbanizovaných plôch) s degradujúcim dopadom na ekológiu prostredia alebo na plochách získaných elimináciou dochovaného dedičstva.

Výučba študentov bude založená na previazanosti sledovania spoločenských trendov, teoretických poznatkov, inovácií a metodickej výbavy s ich uplatnením do kreatívneho navrhovania revitalizácie architektonického dedičstva.

Metodická koncepcia výučby – analógia procesov prípravy a realizácie investičných zámerov

 študenti „zažijú“ všetky činnosti a kooperácie, na ktorých sa architekt priamo zúčastňuje v rámci procesov

 •  predprojektová príprava - prieskumy, rozbory, formulácie vízií, konceptu, zadaní a odporúčaní
 •  projektová príprava - od tvorby konceptu k projektovému návrhu vrátane detailu
 •  realizačná fáza projektu - všetky stupne PD, vrátane konzultácie s profesistami

Ukončenie jednotlivých procesných fáz bude prebiehať formou špecifického podujatia – eventu, v rámci ktorého bude simulovaný priebeh reálnej aktivity (napr. predstavenie investorovi, obecnému zastupiteľstvu, rokovanie kontrolného dňa a pod.) tak, aby sa upevnila zážitková skúsenosť. V rámci prezentačných aktivít budú študenti vedení tiež k odborným publikačným výstupom (článok o svojom projekte, resp. o riešenom probléme).

Výchovu k tímovej práci v architektonickom ateliéri podporí možnosť využívania odborného zázemia profesistov architektonického ateliéru, v ktorom pôsobí Ing. arch. Zuzana Zacharová. Bonusom bude možnosť pre študentov zapájať sa do vybraných aktivít partnerského projekčného ateliéru ADOM. M Studio a občianskeho združenia design factory (napr. odborné exkurzie, diskusie o architektúre, dizajne a estetike životného štýlu, výstavy, prezentácie a iné) podľa aktuálneho programu.

1