Prejsť na obsah
Ateliér Kráľová /Zacharová

Nahliadnute do našej architektonickej kuchyne:

Akademický rok 2020/2021 sme začali úvodnými online prezentáciámi a spoločnými exkurziami  

 

V súvislosti s riešenou témou zadania urbanistický rozvoj predpolia Slovnaftu, jeho vstupu, širšieho okolia Vlčieho hrdla nám úvodnú prednášku odprezentoval Mgr. Peter Banovec z Magistrátu hlavného mesta. Okrem iného nám predstavil pohľad sekcie dopravy na víziu dobudovania električkovej trate do Podunajských Biskupíc. Tému Barok v krajine v suvislosti so zadaním rozvoja národnej prírodnej pamiatky Bažantnice v Jarovciach nám komplexne predstavil Ing. Attila Tóth, PhD. z Katedry záhradnej a krajinnej architektúry SPU v Nitre za čo im obom veľmi pekne ďakujeme. Po týchto prednáškach nasledovali exkurzia do terénu a overenie na tvare miesta.  

  

 

Online výučba v roku 2020  

Obhajoby prvej časti bakalárskych prác a kontrola rozpracovanosti ďalších ročníkov v rámci nášho ateliéru prebiehali celé včerajšie popoludnie. Samozrejme, stretli sme sa v plnom počte online. Myslíme si, že týmto spôsobom výučby sme v mnohých smeroch ešte dôslednejší ako obvykle :) #fakultaarchitektury #homeoffice #somdoma

 

 

Vo Vertikálnom ateliéri nám pri konzultáciách a kontrolách rozpracovanosti počas celého semestra výrazne pomáha aj doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD. za čo mu všetci veľmi pekne ďakujeme.
Viac aktualít aj na našej stránke: https://www.facebook.com/kralovazacharova

Výstava na začiatok letného semestra 2019/2020

Pozvánka

Milí študenti,

dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na výstavu Architektúra konverzií Česko / Slovensko 2005-2015 v design factory, ktorej vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 20.2.2020 o 18.00 hod. v design factory. Návštevníci uvidia najvýraznejšie a najzaujímavejšie pozitívne príklady nového využitia bývalých industriálnych priestorov v Česku a na Slovensku. Realizácie, ktoré boli do projektu Architektúra konverzií zahrnuté, museli splniť náročné kritériá vo vzťahu k odkazu pôvodného využitia a hodnoty. Projekty sú rozdelené podľa novo definovanej funkcie: od stavieb úžitkových (kancelárie a sklady), či komerčných (obchody a reštaurácie), cez rezidenčné (byty, hotely), po verejne prístupné (múzeá, knižnice) a prechodné, ktoré sú len dočasne sprístupnené, alebo sú využívané pre tzv. iniciačné projekty, nezriedka spojené s kultúrou a ďalšími tvorivými odbormi.

Výstavu predstaví kurátor PhDr. Benjamin Fragner, riaditeľ Výskumného centra priemyselného dedičstva ČVUT v Prahe a Klára Pučerová, kurátorka výstavy v Galérii Jaroslava Fragnera v Prahe. Do diskusie prispeje aj architekt Luděk Rýzner z humpoleckého architektonického ateliéru OK PLAN. Slovenské konverzie návštevníkom priblížia architekti Martin Paško a Zuzana Zacharová z ateliéru ADOM . M STUDIO a doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. z Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok FA STU v Bratislave.

foto výstava

V rámci výstavy boli odprezentované aj niektoré výstupy študentov z nášho vertikálneho ateliéru Dedičstvo pre Rozvoj týkajúce za konverzie zóny Chalupkova.

Obhajoby ateliérových prác ZS 2019/2020 sa uskutočnili 10.1.2020 na FA STU  

Obhajoby VA ZS/2019/2020

Ďakujeme odbornej komisii a všetkým zúčastneným - tešíme sa na ďalšiu úspešnú spoluprácu :)

Pozvánka na aktuálnu výstavu v design factory v súvislosti so zadaním číslo 2: 

výstava

časová os

Pozvánka

Pozvánka na podujatie Indstrial days 5 sa týka všetkých študentov a záujemcov o vertikálny ateliér. Projekt Industrial Days predstavuje od roku 2009 vybrané lokality industriálnych zón a venuje pozornosť ich minulosti, súčasnosti a plánom do budúcnosti. Tento rok sme sa zamerali na bezprostredné okolie design factory a jeho transformáciu. V hlavnej úlohe vystúpi bývalá rafinéria Apollo a jej ďalšie osudy a premeny. 

Historický výskum, výstava aj celé podujatie úzko súvisí s jednou zo zadaných tém ateliérovej tvorby a bude pre ňu dôležitým zdrojom podkladov aj inšpirácií. V rámci projektu sa môžete tešiť aj na sprievodné akcie, ako návšteva bývalého protileteckého krytu v design factory, či predstavenie špeciálnej grafiky z dielne o.z. Čierne diery.

Program:

 • 9:30 začiatok a koniec v design factory
  Industrial Walk - prechádzka okolo bývalej rafinérie Apollo / sedem zastávok v jednej hodine
  komentovaná trasa posledných odkazov minulosti v jednej z najdôležitejších priemyselných oblastí v Európe.
  Trasou prevedie Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD.
 • 11:00-14:00 design factory
  Industrial Talk - prednášky a panelová diskusia / pohľad na bývalú Apolku optikou historikov a architektov v odborných prednáškach a moderovanej diskusii.
  Diskusiu povedie Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.
 •  17:00  design factory
  Industrial Exhibition - vernisáž výstavy - model rafinérie Apollo pred bombardovaním, fotografie, úvodné slovo kurátorky ing. arch. Evy Bellákovej, PhD.
 •  18:00 design factory
  Industrial Stories  - oživenie príbehov ľudí, ktorí osobne zažili premeny industriálnej zóny. Pamätáte si na podniky, ktoré v tejto lokalite sídlili? Bývali ste v tejto zóne? Príďte sa s nami podeliť o Vaše spomienky.

Mapa

popis objektov