Prejsť na obsah
Ateliér Kráľová

ZADANIA 2020/2021

FEBRUÁR 2021_LETNÝ SEMESTER 2020/2021

Grafické prílohy k novým téme budeme priebežne dopĺňať ...

 

V minulom akademickom roku sme sa spoločne zaoberali rozvojom historickej časti centra Bratislavy a to konkrétne v lokalite Červený rak, ale aj v takzvanom novom ,,Down towne" na Mlynských Nivách, kde v bývalej industriálnej zóne Chalupkova v súčasnosti sídli aj design factory.

 

Rovnako dôležité ako centrum sú aj vstupy do hlavného mesta, ich nevyužité historické a industriálne dedičstvo s významným potenciálom pre rozvoj. Tento semester, aj z toho dôvodu, ponúkame ako dve hlavné zadania urbanistický rozvoj južnej časti Bratislavy v lokalite v blízkosti obce Jarovce v nadväznosti na chránený prírodný areál Jarovská bažantnica. Ide o veľmi peknú lokalitu a v zmysle územného plánu sa budeme zaoberať urbanisticko-krajinárskym prepojením obce Jarovce s novým ,,Južným mestom".

 

Druhým zadaním je urbanistický rozvoj predpolia Slovnaftu, jeho vstupu, širšieho okolia Vlčieho hrdla. Od nábrežia Malého Dunaja, autobusovú stanicu až po Refinery Gallery, kde bude aj výsledná prezentácia pre manažment Slovnaftu, ktorý je tento semester našim partnerom.

 

Pre študentov šiesteho ročníka je k dizpozícii aj zadanie zo stredného Slovenska. A to Skanzen ľudovej architektúry Horehronia v obci Heľpa, známej aj svojim amfiteátrom a folklórnymi slávnosťami. 

 

Pre študentov štvrtého ročníka a Erazmus je k dizpozícii aj menšie zadanie a to konverzia Apollo klubu v Bratislave na dom tanca. Budova je v súčasnosti využívaná nástupníckym podnikom Apollo firmou Slovnaft a.s.

  

 

Všetky zadania sú k dizpozícii aj pre ERAZMUS študentov a výučba ja možná v anglickom jazyku. V prípade záujmu a dištančnej formy výučby je možné riešiť aj iné lokality mimo Bratislavy podľa vlastného výberu.

 

Aby bolo možné efektívne zorganizovať výberové konanie študent do mailu napíše svoje meno, priezvisko, aktuálny ročník štúdia, prípadne aj tému ktorú by mal záujem riešiť. Na základe toho bude vytvorený poradovník a vyhradený čas kedy sa spoločne v neformálnom rozhovore porozprávame o podrobnostiach

V prípade záujmu nás kontaktujte na týchto mailoch prípadne telefonicky na čísle: 0903 257 225, 0904 471 618

kralova@fa.stuba.sk, zuzana.zacharova@stuba.skvladimir.hain@stuba.skeva.bellakova@gmail.com

 

Termíny výberového konania pre zimný semenster 2020/2021:

 

1.kolo:  Prihlasovanie  16.9.2020 /do 13,00h, schvaľovanie od 13,00-15,00h/

2.kolo: Prihlasovanie  17.9.2020 /do 13,00h, schvaľovanie od 13,00-15,00h/

Aktuálne už nemáme voľné miesta 

Ďakujeme Vám za Váš záujem
 

Na osobný pohovor si podľa vlastného výberu pripravte (poster) niektorej z vašich predchádzajúcich obľúbených ateliérovych prác. V prípadne záujmu o iné zadanie aj stručné podklady k tejto téme. Vybraní študenti sa následne v zmysle inštrukcií od prodekanky prihlásia do vertikálneho ateliéru cez AIS. Tešíme sa na spoluprácu.

Všetci (vrátane Erazmus študentov) ste srdečne vítaní.   

 

Maximálny počet študentov vo VA = 12 + ERAZMUS

 (4 študenti 4 roč., + 4 študenti 5 roč. + 4 študenti 6 roč.) 

 

Študenti v našom tíme v akademickom roku 2020/2021:
Dominika Pivarčiová (4.roč.)_Tomáš  Bielený (4.roč.)_Bronislava Masárová (4. roč.)
Aneta Janovičová (4.roč.)_Stanislava Mozoľová (4. roč.)_Soňa Dorušiaková (4.rpč.)
Natália Némethyová (5. roč.)__ Eliška Osvaldová (5.roč.)__ Natália Plevjaková (5. roč.)
Andrea Furdová (5. roč.)
Simona Bohovicová - Víťazová (6. roč.)__ Daniel Lacuš  (6. roč.) 

 

 Viac info: https://www.facebook.com/kralovazacharova/

  

This semester for Erazmus In English, we offer as school assignments the urban development of the Slovnaft forecourt and the urban development of the northern part of the village of Jarovce in connection with the protected the natural area of Jarovská bažantnice and the Austrian border. In case of interest, the assignment Skanzen Heľpa and the assignment of a dance house in the Apollo club are also available for Erasmus students. 

Ponuka tém historických objektov / areálov na zadania vychádza z aktuálnych verejných súťaží, alebo z podnetov praxe, t.j.  z miest a obcí, od inštitúcií, právnických alebo súkromných osôb.   

Zadané témy sú následne rozdelené podľa rozsahu zadania do štyroch kategórií:  XL, L, M, S. 

1

Študenti z rôznych ročníkov tak majú možnosť vybrať si tému podľa rozsahu svojej ateliérovej tvorby na prvom aj druhom stupni štúdia FA STU. Pričom urbanistický, architektonický, umelecký alebo interiérový detail sa rieši v každom z vybraných zadaní. Bakalárska a diplomová práca sa rieši v rozsahu lokalitného programu špecifikovaného granantom štúdia na FA STU. Možnosť výberu témy a lokality je na študentovi.

 

Zadania v akademickom roku 2019/2020

Zadanie 1:

Prvé zadanie sa v širšom meradle zaoberá rozvojom a potenciálom nového využitia verejného priestoru v bývalej vodnej priekope pod Michalskou bránou v centre Bratislavy a jeho sprístupnenia z viacerých smerov. V užšom meradle sa na podnet investora bude zaoberať vybranými objektmi v okolí letnej čitárne U červeného raka. 

Zadanie 1

Červený rak

Zadanie 2:

Druhé zadanie v širšom meradle nadväzuje na historický výskum priemyselného dedičstva v zóne Chalupkova a potenciálom jeho implementácie do nového developmentu v najbližšom okolí. Niektoré časti tohto územia sú už vo výstavbe, iné stále hľadajú nové využitie. V spolupráci s vlastníkmi týchto parciel a objektov sa budú overovať a hľadať možnosti kontextuálneho dotvorenia celého územia a nové funkčné využitie jednotlivých industriálnych objektov. 

Zadanie 2

industiál

Rozvoj zóny

Skúsenosti zo zahraničia, ale priamo v tejto lokalite aj príklad zachovania teplárne Čulenova potvrdzujú, že: ,,Nové využitie existujúceho stavebného fondu je jedinečnou príležitosťou pre skutočnú kreativitu. Ak hľadá dnes architekt legitimitu vo svojej práci, musí ju nájsť práve v logickej konverzii a revitalizácii starých objektov. O konverzii platí, že je celkovo náročnejšia ako tvorba nových objektov, pretože ju príliš modifikujú existujúce štruktúry."   (Renzo Piano) 

ZADANIE PRE ŠTUDENTOV 3. ROČNÍKA - Malý ateliér IV. Obnova pamiatok 2020

Predmetom zadania je prístavba/nadstavba historického objektu v industriálnej zóne Chalupkova v Bratislave.

Zadanie 1: Prístavba/nadstavba historického objektu - ORBÁN

Cieľ: Komplexný návrh nového využitia objektu s pridanou hodnotou a funkciou podľa vlastného uváženia

Podklady: K dispozícii je DWG a 3D Sketchup model širších vzťahov + súčasný stav, územný plán zóny, fotodokumentácia a ďalšie podklady budú doplnené priebežne podľa potreby

Link na stiahnutie podrobností k širším vzťahom: https://we.tl/t-KplDPihxyU

Link na stiahnutie podkladov k Orbánovi: https://we.tl/t-lfpFelOLEQ

       

Fotografie súčasného stavu budovy ORBÁN a fotografia súčasného stavu divadla METEORIT (interiér a exteriér)

Virtuálny prieskum FAD STU LS 2020/2021

Jún 2021 - Ukončenie semestra 2020/2021

 

Máme za sebou úslešné obhajoby. Okrem bakalárskych a diplomových prác sa v našom Vertikálnom ateliéri uskutočnili  aj obhajoby piatakov dňa 18.5. 2021 o 9:00 hod  cez google meet: meet.google.com/zws-sezm-gzu

Veríme, že boli naposledy online formou. Všetci naši študenti stihli odovzdať práce načas aj napriek pandémii. Zadania boli opäť zaujímavé. Niektorí študenti nadväzovali na témy z minulého semestra, niktorí si priniesli vlastné témy a riešili sme aj zaujímavé zadanie pre mesto Modra do ktorého sa zapojili aj dvaja Erazmus študenti, ktorí svoje práce obhajovali v anglickom jazyku. Všetky práce si môžte pozrieť tu.

  Komisia pre zadanie Modra:               

 1. Ing. arch. Martin Vaščák,  Dr. techn. - autorizovaný architekt SKA, MVA ace s.r.o., Bratislava
 2. doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD. - FAD STU 
 3. doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. - FAD STU
 4. Ing. arch. Zuzana Zacharová - Design Factory

       +

       5. Ing. Iveta Krčmárová - Mestský úrad Modra - team leader/investičná výstavba 

       Externí členovia komisií: Ing. arch. Eva Belláková, PhD. Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.

Prezentácie výsledkov prác študentov vo forme postra a portfólií, máte možnosť si v digitálnej forme pozrieť tu:

4. ročník -  Bakalárske práce - RADNICA ČUŇOVO

   

Dominika Pivarčiová - 4. ročník                                              Bronislava Masárová - 4. ročník

  

Stanislava Mozoľová - 4. ročník                                              Tomáš Bielený - 4. ročník

 

5. ročník -  Rekonštrukcia bývalej nemeckej školy - MODRA / 

  

Bc. Eliška Osvaldová - 5. ročník                                               Bc. Natália Némethyová - 5. ročník

 

Hande Nur Çalıkçı - Erazmus                                                   Yakup Kadir Can KELEŞ - Erazmus

 

5. ročník -  Hotel Vlčie Hrdlo - Bratislava / Enviromentálne centrum - Námestovo

  

Bc. Andrea Furdová - 5. ročník                                                  Bc. Natália Plevjaková - 5. ročník

 

6. ročník -  Diplomové práce - Zemník Bratislava / Vybavenosť skenzenu Heľpa

 

Bc. Daniel Lacuš - 6. ročník                                                        Bc. Simona Víťazová Bohovicová - 6. ročník

 

Všetkým študentom k úspešnej obhajobe srdečne gratulujeme a ďakujeme všetkým partnerom za spoluprácu.

 

Máme za sebou ďalšie úspešné online obhajoby ZS 2020/2021

Grafické prílohy si vo virtuálnom prieskume môžte pozrieť vo virtuálnom prieskume na nasledujúcich stranách:

   

 

Ako bolo avizované obhajoba Vertikálneho Ateliéru sa uskutočnila

dňa 14.1. 2021 o 9:00 hod  cez google meet: meet.google.com/zws-sezm-gzu

Všetci naši 12. študenti stihli odovzdať prácu načas takže môžeme s radosťou konštatovať,

že všetci boli pripustení k obhajobe. Komisia mala odovzdané portfólia vopred naštudované.

Mali sme viacero tém z praxe a podľa nich boli zložené aj jednotlivé komisie.

 

4. ročník - téma (Rekonštrukcia Apollo klubu v Bratislave - spolupráva so Slovnaftom) 

Začiatok o 9:00 / 6 študentov

 

Poradie študentov:

 1. Aneta Janovičová                         9:00
 2. Dominika Pivarčiová                   9:15
 3. Bronislava Masárová                  9:30
 4. Soňa Dorušiaková                       9:45
 5. Stanislava Mozoľová                  10:00
 6. Tomáš Bielený                            10:15

 Komisia:

 1. Ing. Vladimír Goceliak - Leader of Property and Asset Management - Slovnaft  
 2. Ing. arch. Martin Vaščák,  Dr. techn. - autorizovaný architekt SKA, MVA ace s.r.o., Bratislava
 3. Ing. arch. Norbert Dvorčák - Metropolitný inštitút Bratislavy - Sekcia územného plánovania
 4. doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. - FAD STU
 5. Ing. arch. Zuzana Zacharová - autorizovaná architekta SKA, Design Factory, o.z.

  

 

5. ročník - téma (Urbanistická revitalizácia Vlčieho hrdla a predpolia Slovnaftu v Bratislave) 

Začiatok 10:30 - 11:30 / 4 študenti

 

Poradie študentov:

 1. Bc. Natália Némethyová            10:30
 2. Bc. Eliška Osvaldová                   10:45
 3. Bc. Andrea Furdová                    11:00
 4. Bc. Natália Plevjaková                11:15

  Komisia:

 1. Ing. Vladimír Goceliak - Leader of Property and Asset Management - Slovnaft  
 2. Ing. arch. Martin Vaščák,  Dr. techn. - autorizovaný architekt SKA, MVA ace s.r.o., Bratislava
 3. Ing. arch. Norbert Dvorčák - Metropolitný inštitút Bratislavy - Sekcia územného plánovania
 4. doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. - FAD STU
 5. Ing. arch. Zuzana Zacharová - Design Factory

       +

 1. Mgr. Peter Bánovec - Magistrát hlavného mesta BA (pridá sa na 5. ročník)

       Externí členovia komisií: Ing. arch. Eva Belláková, PhD. Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.

  

6. ročník - témy (Urbanistický rozvoj južnej časti Bratislavy)

Začiatok 12:00 - 12:30 / 1 študent

 1. Bc. Daniel Lacuš                                 12:00

 Komisia:

 1. Ing. arch. Martin Vaščák,  Dr. techn. - autorizovaný architekt SKA, MVA ace s.r.o., Bratislava
 2. Ing. arch. Norbert Dvorčák - Metropolitný inštitút Bratislavy - Sekcia územného plánovania
 3. doc. Ing. Attila Tóth, PhD. - FZKI SPU Nitra
 4. Ing. arch. Michal Czafík, PhD. - FAD STU
 5. doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. - FAD STU
 6. Ing. arch. Zuzana Zacharová - Design Factory

       +

       Externí členovia komisie: Ing. arch. Eva Belláková, PhD. Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.

 

 

 

6. ročník - témy (Múzeum horehronskej kultúry)

Táto komisia bola z dôvodu pandémie presunutá na 27.1.2021 - 14:00 - 15:30 / 1 študent

 

       12. Bc. Simona Víťazová Bohovicová     14:00

 Komisia:

 1. Jarmila Oceľová (koordinátorka za OOCR Horehronie)
 2. Ivica Krištofová (riaditeľka HMB - Horehronského múzea) 
 3. Gabriela Kováčiková - etnologička
 4. Ing. arch. Veronika Aschenbrierová - lokálna architektka a koordinátorka
 5. doc. Ing. Attila Tóth, PhD. - FZKI SPU Nitra
 6. Mgr. Mária Kemková - poverená starostom obce Heľpa (Peter Hyriak
 7. doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. - FAD STU
 8. Ing. arch. Zuzana Zacharová - Design Factory

       +

       Externí členovia komisie: Ing. arch. Eva Belláková, PhD. Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.

 

 Dokumentácia priebehu online obhajob. Všetci študenti pozorne sledovali a počívali aj obhajoby svojich kolegov. 

 

  

Jednotlivé komisie objektívne práce ohodnotili a partnerské spolupracujúce organizácie vyjadrili záujem o pokračovanie spolupráce aj o aplikáciu niektorých riešení do praxe čo bolo jedným s hlavných cieľov nášho vertikálneho ateliéru.

Virtuálny prieskum FAD STU ZS 2020/2021

 

V minulom akademickom roku sme sa v našom vertikálnom ateliéri ,,Dedičstvo pre rozvoj" spoločne zaoberali rozvojom historickej časti centra Bratislavy , ale aj v takzvanom novom ,,Down towne" na Mlynských Nivách, kde v bývalej industriálnej zóne Chalupkova v súčasnosti sídli aj design factory. Úvodné video Vám napovie viac:

Rovnako dôležité ako centrum sú aj vstupy do hlavného mesta, ich nevyužité historické a industriálne dedičstvo s významným potenciálom pre rozvoj. Tento semester, aj z toho dôvodu, sme študentom ponúkli ako dve hlavné zadania urbanistický rozvoj južnej časti Bratislavy v lokalite v blízkosti obce Jarovce v nadväznosti na chránený prírodný areál Jarovská bažantnica. Ide o veľmi peknú lokalitu a v zmysle územného plánu sa budeme zaoberať urbanisticko-krajinárskym prepojením obce Jarovce s novým ,,Južným mestom". Druhým zadaním bol urbanistický rozvoj predpolia Slovnaftu, jeho vstupu, širšieho okolia Vlčieho hrdla. Od nábrežia Malého Dunaja, autobusovú stanicu až po Refinery Gallery,  pre manažment Slovnaftu, ktorý bol tento semester našim partnerom a s ktorým sme spoločne riešili v rámci zadaní aj konverziu Apollo klubu v Bratislave na dom tanca.

Toto zadanie bolo k dizpozícii pre  študentov štvrtého ročníka. Budova je v súčasnosti využívaná nástupníckym podnikom Apollo firmou Slovnaft a.s. a okrem iného je dlhodobo sídlom tanečného klubu Bralen. 

  

Prezentácia výsledkov prác študentov je vždy vo forme postra a portfólií, ktoré máte možnosť si v digitálnej forme pozrieť k daným támam na jednotlivých prezentačných linkoch:   

Portfólio - overovacie štúdie: 1. - 6. APOLLO KLUB:  https://issuu.com/va_dpr/docs/apollo_klub

   

1. Aneta Janovičová - 4. ročník                                                2. Dominika Pivarčiová - 4. ročník

   

3. Bronislava Masárová - 4. ročník                                         4 . Soňa Dorušiaková - 4. ročník

   

5. Stanislava Mozoľová - 4. ročník                                          6. Tomáš Bielený - 4. ročník

Študenti piateho ročníka sa zaoberali urbanistickou revitalizáciou industriálnej zóny v Vlčom Hrdle - Zadanie 2

 Portfólio - overovacie štúdie: 7. - 10. VLČIE HRDLO: https://issuu.com/va_dpr/docs/vlcie_hrdlo

    

7. Bc. Natália Némethyová - 5. ročník                                     8. Bc. Eliška Osvaldová - 5. ročník

   

9. Bc. Andrea Furdová - 5. ročník                                            10. Bc. Natália Plevjaková - 5. ročník

 

Rozvojom južnej časti Bratislavy sa v ideovej vizionárskej forme zaoberal študent 6. ročníka Daniel Lacuš:   

 

Portfólio - vízie ROZVOJA JUŽNEJ ČASTI BA: https://issuu.com/va_dpr/docs/rozvoj_juznej_casti_ba

    

11. Bc. Daniel Lacuš - 6. ročník                                                12. Bc. Simona Víťazová Bohovicová - 6. ročník

Temú Skanzenu ľudovej architektúry Horehronia v obci Heľpa, známej aj svojim amfiteátrom a folklórnymi slávnosťami si ako preddiplomovú prácu vybrala študentka Simona Víťazova Bohovicová a jej komplexné riešenie si možte vypočuť aj vo forme video prezentácie. Komplexné portfólio si môžete prelistovať na linku pod ním.

 Prezentácia - MÚZEUM HOREHRONSKEJ KULTÚRY V PRÍRODE - Bc. Simona Víťazová Bohovicová:

Portfólio - MÚZEUM HOREHRONSKEJ KULTÚRY V PRÍRODE:

 https://issuu.com/designfactorysk/docs/muzeum_horehronskej_kultury

 

Jednotlivé komisie objektívne práce ohodnotili a partnerské spolupracujúce organizácie vyjadrili záujem o pokračovanie spolupráce aj o aplikáciu niektorých riešení do praxe čo bolo jedným s hlavných cieľov nášho vertikálneho ateliéru. 

 


Ukončenie akademického roku 2019/2020

MÁME ZA SEBOU ÚSPEŠNÉ ONLINE OBHAJOBY - 27. 5. 2020 o 9:30

Naši piataci z vertikálneho ateliéru Daniel W. Lacuš a Simona Víťazová - Bohovicová obhajovali zadania z bývalej industriálnej zóny Chalupkova spolu so 14-timi študentami 3. ročníka, ktorí sa s obnovou pamiatok stretli po prvý krát. Tí predstavili svoje návrhy pre riešenie bývalej fabrickej budovy podniku Kinzel (známej ako mäsiareň Orbán). Súčasťou hodnotiacej komisie boli okrem členov tímu vertikalného ateliéru Dedičstvo pre rozvoj aj architekt z praxe Ing. arch. Martin Vaščák, PhD., architekt z magistrátu hl. mesta - Ing. arch. Norbert Dvorčák, PhD. a externou výpomocou boli architekti zo spoločnosti HB reavis: Ing. arch. Miroslav Prokopič a Ing. arch. Peter Znášik. Študentom k úspešnej obhajobe srdečne gratulujeme! #fastu #studentwork #okoloapolky

Hodnotiaca komisia pôsobí trochu vážne, no s odprezentovanými prácami študentov bola mimoriadne spokojná.

 

Koncepty návrhov výškových stavieb Simony a Daniela v industriálnej zóne zaujali aj odborníkov z HB-reavis. 

Výhodou online prezentácie bolo, že ju naraz mohlo sledovať z pohodlia domova viac ľudí. V niektorých momentoch to bolo viac ako 30. Teší nás, že mladší študenti sa tak mohli inšpirovať od svojich starších kolegov a naopak. 

Letný semester 2019/2020

Témy našich zadaní smerujeme tak, aby otvárali diskusiu a prinášali podnety pre reálnu prax. 27.2.2020 bol jeden z takých dní keď sme si to mohli vyskúšať a študenti odprezentovali svoje návrhy pre zónu chalupkova v HBreavis.

 

  

Študenti mali možnosť si zároveň overiť svoj vlastný 3D model vo veľkom vkladacom modeli širších vzťahov.

Zimný semester 2019/2020

  

Spoločné úvodné EXKURZIE s odborným výkladom v lokalite zadania.

  

Zbieranie a kompletizácia podkladov, výskumná bádateľská činnosť v rámci konzultácií s pedagógmi. 

  

Overovania návrhov riešení IN-SITU, spolupráca s prizvanými odborníkmi, magistrátom aj širšou verejnosťou.

Čiastkové prezentácie pred investormi v priestoroch Design Factory.

 

Práca v kolektíve - spoločné konzultácie a podpora pri finalizácii výstupov

Overovanie výsledkov pomocou 3D modelov, 3D tlače, v prípade záujmu a vo forme virtuálnej reality.

Obhajoby prác pred širokou odbornou komisiou na FA STU v priestoroch ateliéru (miestnost 225)

Obhajoby prác pred širokou odbornou komisiou na FA STU v priestoroch ateliéru (miestnost 225)

Zimná NOC Architektúry v priestoroch ateliéru (miestnosť 225)