Prejsť na obsah
Ateliér Kráľová /Zacharová

FEBRUÁR 2021 - NOVÉ TÉMY_LETNÝ SEMESTER 2020/2021

Grafické prílohy k novým téme budeme priebežne dopĺňať ...

 

V minulom akademickom roku sme sa spoločne zaoberali rozvojom historickej časti centra Bratislavy a to konkrétne v lokalite Červený rak, ale aj v takzvanom novom ,,Down towne" na Mlynských Nivách, kde v bývalej industriálnej zóne Chalupkova v súčasnosti sídli aj design factory.

 

Rovnako dôležité ako centrum sú aj vstupy do hlavného mesta, ich nevyužité historické a industriálne dedičstvo s významným potenciálom pre rozvoj. Tento semester, aj z toho dôvodu, ponúkame ako dve hlavné zadania urbanistický rozvoj južnej časti Bratislavy v lokalite v blízkosti obce Jarovce v nadväznosti na chránený prírodný areál Jarovská bažantnica. Ide o veľmi peknú lokalitu a v zmysle územného plánu sa budeme zaoberať urbanisticko-krajinárskym prepojením obce Jarovce s novým ,,Južným mestom".

 

Druhým zadaním je urbanistický rozvoj predpolia Slovnaftu, jeho vstupu, širšieho okolia Vlčieho hrdla. Od nábrežia Malého Dunaja, autobusovú stanicu až po Refinery Gallery, kde bude aj výsledná prezentácia pre manažment Slovnaftu, ktorý je tento semester našim partnerom.

 

Pre študentov šiesteho ročníka je k dizpozícii aj zadanie zo stredného Slovenska. A to Skanzen ľudovej architektúry Horehronia v obci Heľpa, známej aj svojim amfiteátrom a folklórnymi slávnosťami. 

 

Pre študentov štvrtého ročníka a Erazmus je k dizpozícii aj menšie zadanie a to konverzia Apollo klubu v Bratislave na dom tanca. Budova je v súčasnosti využívaná nástupníckym podnikom Apollo firmou Slovnaft a.s.

  

 

Všetky zadania sú k dizpozícii aj pre ERAZMUS študentov a výučba ja možná v anglickom jazyku. V prípade záujmu a dištančnej formy výučby je možné riešiť aj iné lokality mimo Bratislavy podľa vlastného výberu.

 

Aby bolo možné efektívne zorganizovať výberové konanie študent do mailu napíše svoje meno, priezvisko, aktuálny ročník štúdia, prípadne aj tému ktorú by mal záujem riešiť. Na základe toho bude vytvorený poradovník a vyhradený čas kedy sa spoločne v neformálnom rozhovore porozprávame o podrobnostiach

V prípade záujmu nás kontaktujte na týchto mailoch prípadne telefonicky na čísle: 0903 257 225, 0904 471 618

kralova@fa.stuba.sk, zuzana.zacharova@stuba.skvladimir.hain@stuba.skeva.bellakova@gmail.com

 

Termíny výberového konania pre zimný semenster 2020/2021:

 

1.kolo:  Prihlasovanie  16.9.2020 /do 13,00h, schvaľovanie od 13,00-15,00h/

2.kolo: Prihlasovanie  17.9.2020 /do 13,00h, schvaľovanie od 13,00-15,00h/

Aktuálne už nemáme voľné miesta 

Ďakujeme Vám za Váš záujem
 

Na osobný pohovor si podľa vlastného výberu pripravte (poster) niektorej z vašich predchádzajúcich obľúbených ateliérovych prác. V prípadne záujmu o iné zadanie aj stručné podklady k tejto téme. Vybraní študenti sa následne v zmysle inštrukcií od prodekanky prihlásia do vertikálneho ateliéru cez AIS. Tešíme sa na spoluprácu.

Všetci (vrátane Erazmus študentov) ste srdečne vítaní.   

 

Maximálny počet študentov vo VA = 12 + ERAZMUS

 (4 študenti 4 roč., + 4 študenti 5 roč. + 4 študenti 6 roč.) 

 

Študenti v našom tíme v akademickom roku 2020/2021:
Dominika Pivarčiová (4.roč.)_Tomáš  Bielený (4.roč.)_Bronislava Masárová (4. roč.)
Aneta Janovičová (4.roč.)_Stanislava Mozoľová (4. roč.)_Soňa Dorušiaková (4.rpč.)
Natália Némethyová (5. roč.)__ Eliška Osvaldová (5.roč.)__ Natália Plevjaková (5. roč.)
Andrea Furdová (5. roč.)
Simona Bohovicová - Víťazová (6. roč.)__ Daniel Lacuš  (6. roč.) 

 

 Viac info: https://www.facebook.com/kralovazacharova/

  

This semester for Erazmus In English, we offer as school assignments the urban development of the Slovnaft forecourt and the urban development of the northern part of the village of Jarovce in connection with the protected the natural area of Jarovská bažantnice and the Austrian border. In case of interest, the assignment Skanzen Heľpa and the assignment of a dance house in the Apollo club are also available for Erasmus students. 

Ponuka tém historických objektov / areálov na zadania vychádza z aktuálnych verejných súťaží, alebo z podnetov praxe, t.j.  z miest a obcí, od inštitúcií, právnických alebo súkromných osôb.   

Zadané témy sú následne rozdelené podľa rozsahu zadania do štyroch kategórií:  XL, L, M, S. 

1

Študenti z rôznych ročníkov tak majú možnosť vybrať si tému podľa rozsahu svojej ateliérovej tvorby na prvom aj druhom stupni štúdia FA STU. Pričom urbanistický, architektonický, umelecký alebo interiérový detail sa rieši v každom z vybraných zadaní. Bakalárska a diplomová práca sa rieši v rozsahu lokalitného programu špecifikovaného granantom štúdia na FA STU. Možnosť výberu témy a lokality je na študentovi.

 

Zadania v akademickom roku 2019/2020

Zadanie 1:

Prvé zadanie sa v širšom meradle zaoberá rozvojom a potenciálom nového využitia verejného priestoru v bývalej vodnej priekope pod Michalskou bránou v centre Bratislavy a jeho sprístupnenia z viacerých smerov. V užšom meradle sa na podnet investora bude zaoberať vybranými objektmi v okolí letnej čitárne U červeného raka. 

Zadanie 1

Červený rak

Zadanie 2:

Druhé zadanie v širšom meradle nadväzuje na historický výskum priemyselného dedičstva v zóne Chalupkova a potenciálom jeho implementácie do nového developmentu v najbližšom okolí. Niektoré časti tohto územia sú už vo výstavbe, iné stále hľadajú nové využitie. V spolupráci s vlastníkmi týchto parciel a objektov sa budú overovať a hľadať možnosti kontextuálneho dotvorenia celého územia a nové funkčné využitie jednotlivých industriálnych objektov. 

Zadanie 2

industiál

Rozvoj zóny

Skúsenosti zo zahraničia, ale priamo v tejto lokalite aj príklad zachovania teplárne Čulenova potvrdzujú, že: ,,Nové využitie existujúceho stavebného fondu je jedinečnou príležitosťou pre skutočnú kreativitu. Ak hľadá dnes architekt legitimitu vo svojej práci, musí ju nájsť práve v logickej konverzii a revitalizácii starých objektov. O konverzii platí, že je celkovo náročnejšia ako tvorba nových objektov, pretože ju príliš modifikujú existujúce štruktúry."   (Renzo Piano) 

ZADANIE PRE ŠTUDENTOV 3. ROČNÍKA - Malý ateliér IV. Obnova pamiatok 2020

Predmetom zadania je prístavba/nadstavba historického objektu v industriálnej zóne Chalupkova v Bratislave.

Zadanie 1: Prístavba/nadstavba historického objektu - ORBÁN

Cieľ: Komplexný návrh nového využitia objektu s pridanou hodnotou a funkciou podľa vlastného uváženia

Podklady: K dispozícii je DWG a 3D Sketchup model širších vzťahov + súčasný stav, územný plán zóny, fotodokumentácia a ďalšie podklady budú doplnené priebežne podľa potreby

Link na stiahnutie podrobností k širším vzťahom: https://we.tl/t-KplDPihxyU

Link na stiahnutie podkladov k Orbánovi: https://we.tl/t-lfpFelOLEQ

       

Fotografie súčasného stavu budovy ORBÁN a fotografia súčasného stavu divadla METEORIT (interiér a exteriér)