Prejsť na obsah
Ateliér Kráľová

DEDIČSTVO PRE ROZVOJ

 

Máme ešte 4 voľné miesta - záujemci sú vítaní!

Študenti doteraz prihlásení a potvrdení do nášho VA sú:

 1. ročník: Bortelová Karolína,

                        Beták Pavel

 

 1. ročník: Bc. Gerátová Ľudmila,

                        Bc. Lačná Andrea,

                        Bc. Mozoľová Stanislava

                        Bc. Ševčík Matej

 

 1. ročník: Bc. Furdová Andrea

                        Bc. Némethyová Natália

                        Bc. Osvaldová Eliška

                        Bc. Plevjaková Natália

 

Charakteristika ateliéru

 • Metodologický ateliér pre oblasť kultúrneho dedičstva
 • Využívanie architektonického dedičstva (každého druhu) na podporu rozvoja obcí a regiónov
 • Alternatíva k existujúcej praxi extenzívneho monofunkčného developmentu

 

Termíny výberového konania pre zimný semenster 2021/2022:

Okrem prihlásenia sa do AIS študent do emailu eva.kralova@stuba.sk napíše svoje meno, priezvisko, aktuálny ročník štúdia, prípadne aj tému, ktorú by mal záujem riešiť. Na základe toho bude vytvorený poradovník a vyhradený čas, kedy sa spoločne v neformálnom rozhovore porozprávame o podrobnostiach

V prípade ďalších informácií nás kontaktujte emailom prípadne telefonicky na čísle: +421 903 257 225.

 

1.kolo:  Prihlasovanie do AIS 14.9.2021 od 8:00 do 12:00h, schvaľovanie od 12:00-16:00h

2.kolo: Prihlasovanie do AIS 14.9.2021od 16:00h do 15.9.2021 23:59, schvaľovanie 16.9.2021 od 10:00-12:00h

 

Ďakujeme Vám za Váš záujem!

Všetci ste srdečne vítaní!

 

Maximálny počet študentov vo VA = 14

Je možné, že po príhlasení Vás vyzveme cez AIS na online prezentáciu Vášho portfólia v čase od 14:30 do 16:00h.

 

Pedagógovia ateliéru:

doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. – pedagóg FAD STU so skúsenosťami z praxe

Ing. arch. Beata Polomová, PhD. - pedaogóg FAD STU, autorizovaný architekt SKA so skúsenosťami z praxe

Ing. arch. Martina Jelínková - doktorandka FAD STU

 

Koncepcia ateliéru:

 • Pestovanie zručností pre identifikáciu hodnôt dedičstva a prostredia
 • Kontextuálne navrhovanie s rešpektom k danému prostrediu
 • Posilnenie komunikačných schopností vo vzťahu k partnerom v investičnom procese - osobný kontakt a rokovanie s objednávateľom
 • Tréning verbálnej a neverbálnej komunikácie pri prezentácii architektonickej tvorby pre odbornú i laickú verejnosť
 • Zapojenie študentov do aktuálne realizovaných medzinárodných projektov:
  • Prezentácia železničného dedičstva – grant  Vyšegrádskeho fondu
  • Life Beyond Tourism – projekt Nadácie R. Del Bianco vo Florencii

 

Metodika výučby:

Študenti zažijú všetky činnosti a kooperácie, na ktorých sa architekt priamo zúčastňuje v rámci procesov:

 • predprojektová príprava - prieskumy, rozbory, formulácie vízií, konceptu, zadaní a odporúčaní
 • projektová príprava - od tvorby konceptu k projektovému návrhu vrátane detailu

V procese spracovania ateliérovej tvorby budú študenti konzultovať svoje návrhy s investormi, so zástupcami vlastníkov a zástupcami príslušných úradov.