Prejsť na obsah
Ateliér Kusý /Paňák

Odporúčané výberové predmety súvisiace s koncepciou výučby v našom vertikálnom atelieri:

_

pre Bc. ( 4.ročník)

_

Letná škola AU -1 / Končeková

Letná škola AU -2 / Končeková

_

výberový predmet z Iného SP:

Filozofické reflexie dizajnu / Bencová

_

_

pre Ing. arch. ( 5.ročník, 6.ročník)

_

Environmentálne a kultúrne súvislosti udržateľnosti  / Špaček

Letná škola A  / Končeková

Čítanie architektonických / Bartošová

Dejiny kultúry a vývoj architektonického myslenia   / Bencová

_

výberový predmet z Iného SP:

Filozofické reflexie dizajnu / Bencová